Certified Adviser

Redeye

Mäster Samuelsgatan 42
Box 7141
103 87 Stockholm
+46 (0)8 121 576 90
certifiedadviser@redeye.se
www.redeye.se

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrihandelskoncern som grundades 2006 och som idag består av tretton dotterbolag. Dessa bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av olika branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.