Vad vi gör på Teqnion

Teqnion AB är en industrikoncern som verkar genom självständiga dotterbolag. Genom dessa bolag erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer.

Affärsidé

Låt oss bygga värden tillsammans

Teqnion, som bildades 2006, är en diversifierad företagsgrupp med självständiga dotterbolag inom utvalda marknadsnischer

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. De förvärvade bolagen fortsätter att agera och drivas självständigt samtidigt som de vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions kunskap, kontaktnät och finansiella resurser. Detta gör att moderbolaget kan vara litet vilket leder till snabba beslut och starka och handlingskraftiga dotterbolag.

Vi tänker och investerar glokalt

Vi investerar i svenska företag som verkar på en internationell marknad. Vår strategi är att expandera företagsgruppen samtidigt som den organiska tillväxten i befintliga bolags säkras

Genom förvärv av etablerade, sunda bolag som ligger i framkant inom olika branscher och med geografisk spridning stärks gruppen genom riskspridning i en föränderlig och konkurrensutsatt omvärld. Teqniongruppen vill vara ett betydande teknikförsäljningsbolag i Norden beträffande såväl omsättning och lönsamhet som teknisk kompetens. Vårt mål är att skapa tillväxt inom utvalda produktområden och marknader med en begränsad affärsrisk alltmedan det ska erbjuda gruppens anställda ett företagsklimat genomsyrat av öppenhet, framtidstro och arbetsglädje.

Teqnion bygger långsiktiga relationer

Långsiktigt relationsbyggande

En förutsättning för en lyckad företagsaffär är en bra relation mellan köpare och säljare, både under och efter förvärvsprocessen

Teqnion fokuserar därför på att förtjäna säljarnas förtroende genom att tillsammans skräddarsy individuella löningar och staka ut en tydlig väg för varje specifikt bolag. Detta blir en konkurrensfördel i förvärvsprocessen och är möjligt genom Teqnions långa erfarenhet av industriellt företagande. Teqnions affärsmodell baseras på att förvärva sunda och etablerade nischbolag med högt teknikinnehåll, i kombination en stark marknadsposition. De underliggande verksamheterna är en blandning av rena handelsbolag, som representerar ledande varumärken, och produktbolag som utvecklar unika lösningar till smala industrinischer. En balanserad mix av underliggande verksamheter inom olika marknadsnischer är en viktig parameter i bygget av en diversifierad och robust företagsgrupp.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden