Kontakta oss på Teqnion

Nyckelpersoner

Johan Steene

CEO

Telefon: 073-333 57 33
E-post: johan.steene@teqnion.se

Susanna Helgesen

CFO

Telefon: 070 827 86 36
E-post: susanna.helgesen@teqnion.se

Maria Johansson

Redovisningschef 

Telefon: 070-595 76 86
E-post: maria.johansson@teqnion.se

Mona Klein

COO

Telefon: 073-233 52 32
E-post: mona.klein@teqnion.se

Anna-Karin Karlsson

CSO

Telefon: 070-926 16 47
E-post: annakarin@teqnion.se

Kontor

Telefon: 08-655 12 00

E-post: info@teqnion.se

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31A
169 79 Solna

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.