Finansiell kalender

augusti 13 2020
Delårsrapport Q2 2020
oktober 29 2020
Delårsrapport Q3 2020
februari 18 2021
Bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrihandelskoncern som grundades 2006 och som idag består av tretton dotterbolag. Dessa bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av olika branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.