Finansiell kalender

april 16 2020
Årsstämma

Klockan 16:08 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

april 29 2020
Delårsrapport Q1 2020
augusti 13 2020
Delårsrapport H1 2020
oktober 29 2020
Delårsrapport Q3 2020
februari 18 2021
Bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrihandelskoncern som grundades 2006 och som idag består av tretton dotterbolag. Dessa bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av olika branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.