Personer i ledande ställning

Namn Befattning
Sigrun Hjelmqvist Styrelseordförande
Mikael Vaezi Styrelseledamot
Gunilla Asker Styrelseledamot
Per Berggren Styrelseledamot
Mikael Rockhammar Styrelsesuppleant
Johan Steene VD och styrelseledamot
Erik Surén Vice VD och styrelseledamot
Niklas Wigren  CFO

Uppdaterad 2020-04-17

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrihandelskoncern som grundades 2006 och som idag består av tretton dotterbolag. Dessa bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av olika branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.