Personer i ledande ställning

Namn Befattning
Per Berggren Styrelseordförande
Mikael Vaezi Styrelseledamot
Claes Mellgren Styrelseledamot
Erik Surén Styrelseledamot
Johan Steene VD och styrelseledamot
Daniel Zhang CFO, CXO och IR

Uppdaterad 2022-05-20.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: