Personer i ledande ställning

Namn Befattning
Per Berggren Styrelseordförande
Jonas Häggqvist Styrelseledamot
Carl-Johan Ahlström Styrelseledamot
Sigrun Hjelmqvist Styrelseledamot
Mikael Rockhammar Styrelsesuppleant
Johan Steene VD och styrelseledamot
Erik Surén Vice VD och styrelseledamot
Niklas Wigren  CFO

Uppdaterad 2019-03-20

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrihandelskoncern som grundades 2006 och som idag består av tretton dotterbolag. Dessa bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av olika branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.