Finansiella mål

Teqnions finansiella mål är följande:

1. Stabilitet

För att aldrig riskera det vi byggt upp och säkerställa hållbar tillväxt krävs en finansiell stabilitet som grund. Detta mål ska alltid vara uppfyllt. Finansiellt mål 1: Nettoskulden genom EBITDA ska vara mindre än 2,5. 

2. Lönsamhet

Vi jobbar alltid envetet med våra marginaler och vår lönsamhet. Fokus är på projekt och förvärv med högre lönsamhetsmarginaler än var vi är idag. Innan vi jagar på för fullt framåt ser vi till att befintlig affär är hel och lönsam. Finansiellt mål 2: EBITA-marginal ska var över 9%. 

3. Aktieägarvärde

När målen 1. och 2. är uppfyllda är det full fart och fokus på att skapa aktieägarvärde genom att öka vinsten per aktie (VPA). Det sker främst genom förvärv av fina företag. Detta ger den tydligaste kopplingen till värde per aktie över tid för den långsiktiga aktieägaren. Finansiellt mål 3: Dubbla vinst per aktie vart femte år. 

Utdelningspolicy 

Teqnions utdelningspolicy är att vi ska fortsätta tillväxtresan genom att tillgängligt kapital primärt allokeras till företagsförvärv. Om styrelsen bedömer att det finns överlikviditet i bolaget kan upp till tio procent av skattat resultat delas ut. 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden