De tio största aktieägarna per 2023-03-07, baserat på information från Börsdata.

Ägare Antal aktier Andel av
kapital/röster
Vixar AB 5 201 036 32,2%
Investment Aktiebolaget Spiltan 1 794 650 11,1%
Danske Bank fonder 1 104 787 6,8%
Johan Steene 941 776 5,8%
Erik Surén 741 232 4,6%
Fidelity Investments 558 172 3,5%
Rockefellow Invest AB 443 900 2,8%
Ingegerd Häggqvist 400 000 2,5%
Bank Invest  390 578 2,4%
Woodlock Family Capital 350 000 2,2%
Totalt 10 största aktieägare 11 926 131 73,9%
Övriga aktieägare 4 203 579 26,1%
Totalt 16 129 710 100,0%

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: