De tio största aktieägarna per 2022-03-31. Upprättad baserat på offentlig förvaltarförteckning av Euroclear. 

Ägare Antal aktier Andel av
kapital/röster
Vixar AB 5 401 036 33,5%
Investment Aktiebolaget Spiltan 1 794 650 11,1%
Danske Bank fonder 1 412 341 8,8%
Erik Surén 1 091 232 6,8%
Johan Steene 926 776 5,7%
Bank Invest Europa Small Cap Aktier 508 491 3,2%
Rockefellow Invest AB 443 900 2,8%
Ingegerd Häggqvist 400 000 2,5%
Grandeur Peak funds - Global Micro Cap 379 224 2,4%
Hamberg Förvaltning Aktiebolag 260 000 1,6%
Totalt 10 största aktieägare 12 617 650 78,2%
Övriga aktieägare 3 512 060 21,8%
Totalt 16 129 710 100,0%

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: