De tio största aktieägarna per 2022-09-30. Upprättad baserat på offentlig förvaltarförteckning av Euroclear. 

Ägare Antal aktier Andel av
kapital/röster
Vixar AB 5 201 036 32,2%
Investment Aktiebolaget Spiltan 1 794 650 11,1%
Danske Bank fonder 1 387 297 8,6%
Johan Steene 941 776 5,8%
Erik Surén 741 232 4,6%
Northern Trust Company 515 892 3,2%
Rockefellow Invest AB 443 900 2,8%
Ingegerd Häggqvist 400 000 2,5%
Grandeur Peak funds - Global Micro Cap 380 527 2,4%
Woodlock Family Capital 350 000 2,2%
Totalt 10 största aktieägare 12 156 310 75,4%
Övriga aktieägare 3 973 400 24,6%
Totalt 16 129 710 100,0%

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: