De tio största aktieägarna per 2019-12-31.

Ägare Antal aktier Andel av
kapital/röster
Vixar AB 5 952 658 36,97%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 598 334 9,91%
Investment Aktiebolaget Spiltan   1 185 468 7,35%
Erik Surén 1 162 248 7,21%
Jonas Häggqvist      943 668 5,85%
Johan Steene 926 776  5,75%
Ingegärd Häggqvist 777 152 4,82%
Mikael Rockhammar 618 900 3,53%
Kent Göran Söderberg  408 828  2,53%
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Mic 290 000 1,80%
Summa 10 största ägare 13 873 829 85,72%
Övriga ägare 2 255 881 14,28%
Totalt  16 129 710 100,00%

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.