De tio största aktieägarna per 2023-10-25, baserat på information från Euroclear och från aktieägarna.

Ägare Antal aktier Andel av
kapital/röster
Vixar AB 4 903 664 28,6%
Investment Aktiebolaget Spiltan 1 849 105 10,8%
Broadcrest 1 000 000 5,8%
Johan Steene 961 471 5,6%
Danske Bank fonder 878 625 5,1%
Woodlock Family Capital 683 000 4,0%
Erik Surén 619 000 3,6%
Mikael Rockhammar gnm. bolag 455 900 2,7%
Ingegerd Häggqvist 400 000 2,3%
Fidelity Investments  398 495 2,3%
Totalt 10 största aktieägare 12 149 260 68,6%
Övriga aktieägare 4 989 226 31,4%
Totalt 17 138 486 100,0%

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden