Bolagsstämmor

Årsstämma den 16 april 2020

Teqnion höll årsstämma torsdagen den 16 april 2020 klockan 16:08 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Information om poströstning

Formulär för poströstning

Årsredovisning 2019

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.