Bolagsstämmor

Årsstämma den 23 april 2024

Aktieägarna i Teqnion kallades till årsstämma att hållas tisdagen den 23 april 2024 kl. 11:08 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler på Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm.

Report from Annual General Meeting

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär årsstämma 2024 - Teqnion

Valberedningen i Teqnion AB - Rapport till årsstämman 2024

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden