Johan Steene VD

Styrelseledamot sedan 2012.

Verkställande direktör sedan 2009.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing. i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund: Medgrundande av Teqnion.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 861 471.

Optionsinnehav i Teqnion: 0.

Övrigt: Johan Steene är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Daniel Zhang CXO och vice VD

CXO sedan 2021 och vice VD sedan 2024.

Född 1989.

Utbildning: Examen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Bakgrund: Managementkonsult på McKinsey & Co samt Bain & Co. Senaste rollen var som strategi- och affärsutvecklingschef på Textilia. Stort intresse för investeringar och gav under 2021 ut boken "An Investment Thinking Toolbox".

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 108 000.

Optionsinnehav i Teqnion: 0.

Maria Johansson CAO

CAO, Chief Accounting Officer sedan 2008.

Född 1976.

Utbildning: 4-årig teknisk gymnasial utbildning

Bakgrund: Ekonom på diverse olika bolag tills hon hittade hem och växt med Teqnion sedan 2008.

Andra pågående uppdrag: -

Aktieinnehav: 33 332.

Optionsinnehav: 1 000.

Anna-Karin Karlsson CSO

CSO, Chief Security Officer, sedan 2018.

Född 1973.

Utbildning: Kandidatexamen i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund: 20 års erfarenhet från Alfa Laval i olika seniora befattningar bl a som Utvecklingschef där hon arbetat med stora internationella projekt. Senaste rollen som Utvecklings- och produktionschef på Northcone AB. Tidigare styrelseledamot Teqnion AB innan hon tillträdde i en operativ roll.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 15 300.

Optionsinnehav i Teqnion: 2 000.

Mona Axman COO

COO, Chief Operating Officer, sedan 2018.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing, i Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Bakgrund: Över 20 års erfarenhet av projektledning av produktutveckling bl a som projektledare på Gambro Renal Products och som Projektkontorschef och konstruktionschef inom nyutveckling på Alfa Laval.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 60 712.

Optionsinnehav i Teqnion: 6 000.

Håkan Wahlberg CMO

Affärsområdeschef sedan 2021.

Född 1966.

Utbildning: 4-årig teknisk utbildning.

Bakgrund: Entreprenör och tidigare VD och delägare av Grimstorps Byggkomponenter.  

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 0.

Optionsinnehav i Teqnion: 0.

Patrick Olsson CLO

Affärsområdeschef sedan 2024.

Född 1974.

Utbildning: Civ. Ing. i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund: VD Textilia samt COO i diverse industriella bolag.  

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 0.

Optionsinnehav i Teqnion: 0.

Jonathan Alexandersson CCO

CCO, Chief Controlling Officer, sedan 2024.

Född 1993.

Utbildning: Civilekonomexamen, Karlstad Universitet och UOW Sydney Business School.

Bakgrund: Auktoriserad revisor på PwC.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 100 shares.

Optionsinnehav i Teqnion: 0.

Anneli Andersson Redovisningsexpert

Redovisningsexpert sedan 2024.

Född 1976.

Utbildning: Redovisning från Yrkeshögskolan.

Bakgrund: Redovisningsroller på olika bolag.

Andra pågående uppdrag: -

Aktieinnehav i Teqnion: 0.

Optionsinnehav i Teqnion: 0.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden