Johan Steene VD

Styrelseledamot sedan 2012.

Verkställande direktör sedan 2009.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing. i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund: Medgrundande av Teqnion.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 961 471.

Optionsinnehav i Teqnion: 0.

Övrigt: Johan Steene är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Daniel Zhang CXO

CXO sedan 2021.

Född 1989.

Utbildning: Examen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Bakgrund: Managementkonsult på McKinsey & Co samt Bain & Co. Senaste rollen var som strategi- och affärsutvecklingschef på Textilia. Stort intresse för investeringar och gav under 2021 ut boken "An Investment Thinking Toolbox".

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 8 000.

Optionsinnehav i Teqnion: 0.

Carina Strid CFO

CFO sedan 2022.

Född 1968.

Bakgrund: Carina som är civilekonom från Stockholms universitet har haft ledande positioner i ett flertal bolag med ansvar för rapportering och redovisning. Hon kommer senast från en roll som CFO på Tagehus och har tidigare bl.a. varit ekonomichef hos Ratos samt arbetat som specialist inom redovisning hos KPMG och Finansinspektionen.

Aktieinnehav i Teqnion: 0.

Optionsinnehav i Teqnion: 0.

Maria Johansson CAO

CAO, Chief Accounting Officer sedan 2008.

Född 1976.

Utbildning: 4-årig teknisk gymnasial utbildning

Bakgrund: Ekonom på diverse olika bolag tills hon hittade hem och växt med Teqnion sedan 2008.

Andra pågående uppdrag: -

Aktieinnehav: 38 154.

Optionsinnehav: 1 000.

Anna-Karin Karlsson CSO

CSO, Chief Security Officer, sedan 2018.

Född 1973.

Utbildning: Kandidatexamen i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund: 20 års erfarenhet från Alfa Laval i olika seniora befattningar bl a som Utvecklingschef där hon arbetat med stora internationella projekt. Senaste rollen som Utvecklings- och produktionschef på Northcone AB. Tidigare styrelseledamot Teqnion AB innan hon tillträdde i en operativ roll.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 15 300.

Optionsinnehav i Teqnion: 2 000.

Mona Axman COO

COO, Chief Operating Officer, sedan 2018.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing, i Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Bakgrund: Över 20 års erfarenhet av projektledning av produktutveckling bl a som projektledare på Gambro Renal Products och som Projektkontorschef och konstruktionschef inom nyutveckling på Alfa Laval.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 61 962.

Optionsinnehav i Teqnion: 6 000.

Håkan Wahlberg CMO

Affärsområdeschef sedan 2021.

Född: 1966.

Utbildning: 4-årig teknisk utbildning.

Bakgrund: Entreprenör och tidigare VD och delägare av Grimstorps Byggkomponenter.  

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 0.

Optionsinnehav i Teqnion: 0.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden