Tidigare stämmor

Årsstämma den 3 april 2019

Teqnion höll årsstämma onsdagen den 3 april 2019 klockan 17:19 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2018

Extra bolagsstämma torsdagen den 10 januari 2019.

Teqnion höll extra bolagsstämma torsdagen den 10 januari 2019 klockan 17:20 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

Kallelse till extra bolagsstämma

Bolagsordning

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.