Tidigare stämmor

Årsstämma den 20 april 2023

Teqnion höll årsstämmma torsdagen den 20 april 2023 kl. 16:08 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 trappor, 103 87 Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Valberedningens rapport till årsstämman

Årsstämma den 5 maj 2022

Teqnion höll årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 klockan 16:08 på restaurang Taste, Evenemangsgatan 11, 169 79 Solna.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Formulär för poströstning 

Valberedningens rapport till årsstämman

Villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2025

Årsstämma den 20 april 2021

Teqnion höll årsstämma tisdagen den 20 april 2021 klockan 16:08 på restaurang Taste, Evenemangsgatan 11, 169 79 Solna.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Formulär för poströstning

Valberedningen i Teqnion AB - Rapport till årsstämman den 20 april 2021

Villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2024

Fullmakt

Årsstämma den 16 april 2020

Teqnion höll årsstämma torsdagen den 16 april 2020 klockan 16:08 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Information om poströstning

Formulär för poströstning

Årsredovisning 2019

Årsstämma den 3 april 2019

Teqnion höll årsstämma onsdagen den 3 april 2019 klockan 17:19 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2018

Extra bolagsstämma torsdagen den 10 januari 2019.

Teqnion höll extra bolagsstämma torsdagen den 10 januari 2019 klockan 17:20 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

Kallelse till extra bolagsstämma

Bolagsordning

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden