Du står i fokus

Vi investerar i människor, inte i företag. Vi tror på individens förmåga att skapa och förändra.

Vi söker starka entreprenörer som brinner för sina projekt. Engagemang, inställning och vilja är lika viktigt som nyckeltal och marknadsandelar. Tillsammans kan vi göra skillnad. Med Teqnion i ryggen skapar vi nya förutsättningar för din verksamhet. Tillsammans kan vi nå dina mål.

 Lång erfarenhet

Teqnion bildades hösten 2006 och har sedan dess byggt upp sin företagsgrupp bestående av framgångsrika företag

 Effektiv struktur

Teqnion förser sina dotterbolag med effektiva ledningssystem, skräddarsydda processer, checklistor, mallar och policys

 Långsiktigt ägande

Teqnion är en trygg och långsiktig ägare utan krav på exit eller avyttring inom en förutbestämd tidsram. Här utvecklas du

 Personalen i fokus

Om personalen trivs så trivs också våra kunder. Det är i våra bolags medarbetere som vi har vårt kunnande och vårt värde

 Nischade bolag

Teqnion verkar i branscher där koncernens specialistkunskaper spelar en avgörande roll för konkurrenskraften

 Ständig utveckling

Inom Teqniongruppen erbjuder vi en ständig utvecklingsmöjlighet för såväl individen som företaget. Vi strävar uppåt

Våra dotterbolag

Läs mer om våra unika dotterbolag

Dotterbolag 

Du blir vår styrka

Du blir vår styrka

Teqnions styrka ligger i dess strukturerade tillvägagångssätt med en kombination av en driven ledningsgrupp och en branscherfaren styrelse.

Affärsmodellen bygger på decentraliserad styrning. Där dotterbolagen agerar självständigt för att bibehålla entreprenörskap med hög nivå av engagemang och kompetens, inom respektive bolag. Teqnion bidrar med strategiarbete, organisationsutveckling och finansiella resurser. Det finns en tydlig vilja att alltid bli bättre. Den verktygslåda som Teqnion genom åren skapat av policys och processer gör att organisationer som saknar tillräckligt tydliga arbetssätt inom ett visst område enkelt kan stärkas. Dotterbolagen styrs av kompetenta ledare som tillsammans med sina medarbetare drivs av att ständigt utveckla bolagen och bli mer kundorienterade.

Vår förvärvsstrateg 

Vill du bli en del av Teqnionfamiljen?

Skicka oss gärna en blänkare så hör vi av oss så snart som möjligt.

Senaste nytt från Teqniongruppen

Det händer mycket i och omkring Teqnion och dess dotterbolag. Här kan du läsa våra senaste nyheter.


Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden