Styrelse & revisor

Sigrun Hjelmqvist Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2019.

Född 1956.

Utbildning: Civ.Ing, Tekn.Lic KTH Teknisk Fysik.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Facesso AB. Styrelseledamot i Addnode Group Aktiebolag (publ), Eolus Vind Aktiebolag (publ), Edgeware AB (publ), Ragn-Sellsföretagen AB, IGOT AB, Azelio AB och Transcendent Group AB.

Bakgrund: Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik, KTH. Verksam inom Ericssonkoncernen 1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Investment Manager på BrainHeart Capital 2000-2005.

Aktieinnehav i Teqnion: 5 000.

Övrigt: Sigrun Hjelmqvist är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Per Berggren Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2009.

Född 1968.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms Universitet. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Pricka AB. Styrelseledamot i Cedergruppen AB, och Loek Fastigheter AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Vixar AB.

Bakgrund: Styrelseordförande i Comaround Scandinavia AB, diverse styrelseuppdrag i Teqnionkoncernen samt styrelseledamot i Kunskapscompaniet AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 2 976 329 indirekt genom bolag.

Övrigt: Per Berggren är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Johan Steene Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2012. Verkställande direktör sedan 2009.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing. KTH Maskinteknik.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnionkoncernen.

Bakgrund: Grundare Teqnion.

Aktieinnehav i Teqnion: 926 776.

Övrigt: Johan Steene är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Erik Surén Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2006. Vice verkställande direktör sedan 2017.

Född 1971.

Utbildning: Gymnasial utbildning samt utbildningar försäljning och marknadsföring.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnionkoncernen samt extern verkställande direktör i Industrikomponenter Aktiebolag.

Bakgrund: Grundare Teqnion. Säljchef Norra och Centrala Europa SanDisk Corporation, flertalet styrelseuppdrag inom Teqniongruppen, VD Electrona Sievert AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 1 162 248.

Övrigt: Erik Surén är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Gunilla Asker Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.

Född 1962.

Utbildning: Civilekonom med internationell inriktning (franska) Uppsala Universitet.

Andra pågående uppdrag: VD Edge HR, styrelseledamot i Tinius Trust och Blommenholm Industrier AS Oslo, styrelseledamot i Knowit AB.

Bakgrund: Ledande positioner i Unilever, SJ och Kantar/SIFO, VD Svenska Dagbladet, Marknadsdirektör ICA Sverige, tidigare styrelseledamot i bla SBAB, Göta Kanal, DnB Kapitalförvaltning och Codan.

Aktieinnehav i Teqnion: 0

Övrigt: Gunilla Asker är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Mikael Vaezi Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.

Född 1980.

Utbildning: Civilekonomutbildning från Lunds Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i FootballAddicts AB, ledamot i Alcadon Groups valberedning.

Bakgrund: Investment manager på Investment AB Spiltan sedan 2016 och arbetar där med både noterade och onoterade bolag. Dessförinnan portföljförvaltare på Dunross & Co. Mikael har erfarenhet av identifiering, analys och förvärv av onoterade bolag.  

Aktieinnehav i Teqnion: 49 226 indirekt genom bolag.

Övrigt: Mikael är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Mikael Rockhammar Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant sedan 2009.

Född 1971.

Utbildning: Elektroingenjörsutbildning.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnionkoncernen samt i Vredet Estate AB, Hammarudden Finans AB och Rockefellow Invest AB. Extern verkställande direktör i Aktiebolaget Elrond Komponent.

Bakgrund: Styrelsesuppleant i Industrikomponenter Aktiebolag, Aktiebolaget Elrond Komponent och MEMREP AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 50 000 direkt och 568 900 indirekt genom bolag.

Övrigt: Mikael Rockhammar är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Peter Åsheim Revisor

Allians Revision & Redovisning AB

Auktoriserade revisorn Peter Åsheim är huvudansvarig revisor.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.