Styrelse & revisor

Per Berggren Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2009.

Född 1968.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB Alphace Coaching & Education och Pricka AB. Styrelseledamot i Industrikomponenter AB, Aktiebolaget Elrond Komponent, Cedergruppen AB, och Loek Fastigheter AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Vixar AB.

Bakgrund: Styrelseordförande i Comaround Scandinavia AB, diverse styrelseuppdrag i Teqnionkoncernen samt styrelseledamot i Kunskapscompaniet AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 2 976 329 indirekt genom bolag.

Övrigt: Per Berggren är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Johan Steene Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2012. Verkställande direktör sedan 2009.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing. KTH Maskinteknik.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Narva Scandinavia AB, GB Verkstads & Industrivaror Aktiebolag, Stans & Press Industriservice i Olofström AB, Air Target Sweden Aktiebolag, Grimstorps Byggkomponenter AB, Eloflex AB, Hem1 Sydost AB, Stans & Press i Blomstermåla AB, Stans & Press i Olofström Aktiebolag, Markis City Service AB och Dandy Dots. Styrelseledamot i KFAB Sverige AB, Cellab Nordia AB.

Bakgrund: Grundare Teqnion.

Aktieinnehav i Teqnion: 926 776.

Övrigt: Johan Steene är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare

Erik Surén Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2006. Vice verkställande direktör sedan 2017.

Född 1971.

Utbildning: Gymnasial utbildning samt utbildningar försäljning och marknadsföring.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Air Target Sweden Aktiebolag, Aktiebolaget Elrond Komponent, Stans & Press Industriservice i Olofström Aktiebolag, Narva Scandinavia AB, extern verkställande direktör i Industrikomponenter Aktiebolag.

Bakgrund: Grundare Teqnion. Säljchef Norra och Centrala Europa SanDisk Corporation, flertalet styrelseuppdrag inom Teqniongruppen, VD Electrona Sievert AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 1 162 248.

Övrigt: Erik Surén är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jonas Häggqvist Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2006.

Född 1973.

Utbildning: Magisterexamen Energiteknik.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i GB Verkstads & Industrivaror Aktiebolag, Grimstorps Byggkomponenter AB, Hem1 Sydost AB och KFAB Sverige AB.

Bakgrund: Grundare Teqnion, medgrundare och VD för COLIVE AB, grundare och VD Eco2 Energy AB (Adven Sweden AB) m.m. Styrelseledamot i Industrikomponenter Aktiebolag och Aktiebolaget Elrond Komponent.

Aktieinnehav i Teqnion: 943 668.

Övrigt: Jonas Häggqvist är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Carl-Johan Ahlström Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2009.

Född 1969.

Utbildning: Ekonomi och marknadsföring Cours Commerciaux de Genève.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Vixar AB och Cedergruppen AB. Styrelseledamot i Tripod Energy AB, AB Alphace Coaching & Education, Loek Fastigheter AB och Pricka AB.

Bakgrund: Styrelseordförande X-Change. Styrelseledamot i Payex-koncernen, Travelflow, Eco2 Energy Europe m fl..

Aktieinnehav i Teqnion: 2 976 329 indirekt genom bolag.

Övrigt: Carl-Johan Ahlström är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Sigrun Hjelmqvist Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019.

Född 1956.

Utbildning: Civ.Ing, Tekn.Lic KTH Teknisk Fysik.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Facesso AB. Styrelseledamot i Addnode Group Aktiebolag (publ), Eolus Vind Aktiebolag (publ), Edgeware AB (publ), Ragn-Sellsföretagen AB, IGOT AB, Azelio AB och Transcendent Group AB.

Bakgrund: Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik, KTH. Verksam inom Ericssonkoncernen 1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Investment Manager på BrainHeart Capital 2000-2005.

Aktieinnehav i Teqnion: 5 000

Övrigt: Sigrun Hjelmqvist är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mikael Rockhammar Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant sedan 2009.

Född 1971.

Utbildning: Elektroingenjörsutbildning.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Industrikomponenter Aktiebolag, Narva Scandinavia AB, Vredet Estate AB, Hammarudden Finans AB och Rock- efellow Invest AB. Extern verkställande direktör i Aktiebolaget Elrond Komponent. Styrelsesuppleant i Storebro Energy Systems AB.

Bakgrund: Styrelsesuppleant i Industrikomponenter Aktiebolag, Aktiebolaget Elrond Komponent och MEMREP AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 50 000 direkt och 568 900 indirekt genom bolag.

Övrigt: Mikael Rockhammar är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Peter Åsheim Revisor

Allians Revision & Redovisning AB

Auktoriserade revisorn Peter Åsheim är huvudansvarig revisor.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrihandelskoncern som grundades 2006 och som idag består av tretton dotterbolag. Dessa bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av olika branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.