Styrelse & revisor

Lena Almefelt Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2024.

Född 1964.

Utbildning: Jur.kand. från Lunds universitet.

Bakgrund: Chefsjurist på EQT AB 2012-2023 och partner i Advokatfirman Vinge 2000-2012, där verksam inom privat och publik M&A, kapitalmarknadsjuridik och bolagsrätt. Lena är styrelseordförande i Aktiebolaget för Varubelåning (inklusive dotterföretag) och styrelseledamot i Sinch AB (publ) samt J.A. Janssons Stiftelse.

Aktieinnehav i Teqnion: -

Övrigt: Lena är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare.

Per Berggren Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022.

Styrelseledamot 2020-2022, styrelseordförande 2009-2020.

Född 1968.

Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet.

Bakgrund: Entreprenör och bolagsbyggare. VD och delägare av valutaväxlingsföretaget X-change 1998-2007 innan bolaget köptes upp av Forex Bank. Medgrundare till Vixar AB som utöver sitt innehav i Teqnion investererar bl a i bolag inom grön energi, IT samt vård och omsorg. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Pricka AB. Styrelseledamot i Cedergruppen AB och Loek Fastigheter AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Vixar AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 3 876 664 genom Vixar AB där han äger 50% av aktierna.

Övrigt: Per Berggren är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Johan Steene Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2012.

Verkställande direktör sedan 2009.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing. i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund: Medgrundande av Teqnion.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 861 471.

Optionsinnehav i Teqnion: 0.

Övrigt: Johan Steene är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mikael Vaezi Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.

Född 1980.

Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds Universitet.

Bakgrund: Sedan 14 år verksam i finansbranchen där han haft olika positioner bl a som portföljförvaltare på Dunross & Co och aktieförvaltning och M&A på SDIP (numera Sdiptech). Andra pågående uppdrag: Investment manager på Spiltan Invest sedan 2016 där Teqnion är ett av portföljens innehav. Styrelseledamot i Alcadon Group.

Aktieinnehav i Teqnion: 25 502 indirekt genom bolag (exklusive Spiltan som äger 1 849 105 aktier).

Övrigt: Mikael är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Henrik Joelsson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023.

Född 1969.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och MBA från INSEAD, Frankrike.

Bakgrund: Driver sedan 2017 ett eget rådgivningsbolag med fokus på strategisk företagsutveckling och M&A. Andra uppdrag är styrelseledamot i Cloudberry Clean Energy ASA och Goava Sales Intelligence AB. Bakgrund på Bain & Company i Tyskland och Norden 1995-2003 samt investeringsdirektör Ratos 2004-2016.

Aktieinnehav i Teqnion: -.

Övrigt: Henrik är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare.

Christopher Mayer Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2024.

Född 1972.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från University of Maryland.

Bakgrund: Han är medgrundare av Woodlock House Family Capital, där han har tjänstgjort som portföljförvaltare sedan starten 2019. Innan han började på Woodlock House arbetade han med Bonner family office. Han är även författare till flera populära investeringsböcker, inklusive 100 Baggers.

Aktieinnehav i Teqnion: Woodlock House äger 758 000 aktier i bolaget.

Övrigt: Chris är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare.

Boel Sjöstrand Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2024.

Född 1978.

Utbildning: Examen som civilingenjör inom maskinteknik från KTH i Stockholm.

Bakgrund: Hon har 20 års erfarenhet inom digitalisering och tech. och har arbetet operativt i ledningen för entreprenörsledda tillväxtbolag, bl.a. Netlight Consulting AB och Wise Group AB (publ). Boel har ett pågående uppdrag som Vice VD för CombinedX AB (publ) med ansvar för M&A samt styrelseuppdrag i koncernens dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: -

Övrigt: Boel är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Carl-Johan Kjellman Revisor

Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB, Auktoriserande revisorn Carl-Johan Kjellman är huvudansvarig revisor.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden