Styrelse & revisor

Per Berggren Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2022

Styrelseledamot 2020-2022, styrelseordförande 2009-2020.

Född 1968.

Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet.

Bakgrund: Entreprenör och bolagsbyggare. VD och delägare av valutaväxlingsföretaget X-change 1998-2007 innan bolaget köptes upp av Forex Bank. Medgrundare till Vixar AB som utöver sitt innehav i Teqnion investererar bl a i bolag inom grön energi, IT samt vård och omsorg. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Pricka AB. Styrelseledamot i Cedergruppen AB och Loek Fastigheter AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Vixar AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 4 903 664 genom Vixar AB där han äger 50% av aktierna..

Övrigt: Per Berggren är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Johan Steene Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2012.

Verkställande direktör sedan 2009.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing. i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund: Medgrundande av Teqnion.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 961 471.

Optionsinnehav i Teqnion: 0.

Övrigt: Johan Steene är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mikael Vaezi Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020

Född 1980.

Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds Universitet.

Bakgrund: Sedan 14 år verksam i finansbranchen där han haft olika positioner bl a som portföljförvaltare på Dunross & Co och aktieförvaltning och M&A på SDIP (numera Sdiptech). Andra pågående uppdrag: Investment manager på Spiltan Invest sedan 2016 där Teqnion är ett av portföljens innehav. Ledamot i Alcadon Groups valberedning.

Aktieinnehav i Teqnion: 25 502 indirekt genom bolag (exklusive Spiltan som äger 1 849 105 aktier).

Övrigt: Mikael är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Henrik Joelsson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023.

Född 1969.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och MBA från INSEAD, Frankrike.

Bakgrund: Driver sedan 2017 ett eget rådgivningsbolag med fokus på strategisk företagsutveckling och M&A. Andra uppdrag är styrelseledamot i Cloudberry Clean Energy ASA och Goava Sales Intelligence AB. Bakgrund på Bain & Company i Tyskland och Norden 1995-2003 samt investeringsdirektör Ratos 2004-2016.

Aktieinnehav i Teqnion: -.

Övrigt: Henrik är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Carl-Johan Kjellman Revisor

Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB, Auktoriserande revisorn Carl-Johan Kjellman är huvudansvarig revisor.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden