Styrelse & revisor

Lena Almefelt Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2024.

Född 1964.

Utbildning: Jur.kand. från Lunds universitet.

Bakgrund: Chefsjurist på EQT AB 2012-2023 och partner i Advokatfirman Vinge 2000-2012, där verksam inom privat och publik M&A, kapitalmarknadsjuridik och bolagsrätt. Lena är styrelseordförande i Aktiebolaget för Varubelåning (inklusive dotterföretag) och styrelseledamot i Sinch AB (publ) samt J.A. Janssons Stiftelse.

Aktieinnehav i Teqnion: -

Övrigt: Lena är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare.

Per Berggren Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022.

Styrelseledamot 2020-2022, styrelseordförande 2009-2020.

Född 1968.

Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet.

Bakgrund: Entreprenör och bolagsbyggare. VD och delägare av valutaväxlingsföretaget X-change 1998-2007 innan bolaget köptes upp av Forex Bank. Medgrundare till Vixar AB som utöver sitt innehav i Teqnion investererar bl a i bolag inom grön energi, IT samt vård och omsorg. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Pricka AB. Styrelseledamot i Cedergruppen AB och Loek Fastigheter AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Vixar AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 3 876 664 genom Vixar AB där han äger 50% av aktierna.

Övrigt: Per Berggren är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Johan Steene Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2012.

Verkställande direktör sedan 2009.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing. i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund: Medgrundande av Teqnion.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 861 471.

Optionsinnehav i Teqnion: 0.

Övrigt: Johan Steene är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mikael Vaezi Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.

Född 1980.

Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds Universitet.

Bakgrund: Sedan 14 år verksam i finansbranchen där han haft olika positioner bl a som portföljförvaltare på Dunross & Co och aktieförvaltning och M&A på SDIP (numera Sdiptech). Andra pågående uppdrag: Investment manager på Spiltan Invest sedan 2016 där Teqnion är ett av portföljens innehav. Styrelseledamot i Alcadon Group.

Aktieinnehav i Teqnion: 25 502 indirekt genom bolag (exklusive Spiltan som äger 1 849 105 aktier).

Övrigt: Mikael är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Henrik Joelsson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023.

Född 1969.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och MBA från INSEAD, Frankrike.

Bakgrund: Driver sedan 2017 ett eget rådgivningsbolag med fokus på strategisk företagsutveckling och M&A. Andra uppdrag är styrelseledamot i Cloudberry Clean Energy ASA och Goava Sales Intelligence AB. Bakgrund på Bain & Company i Tyskland och Norden 1995-2003 samt investeringsdirektör Ratos 2004-2016.

Aktieinnehav i Teqnion: -.

Övrigt: Henrik är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare.

Christopher Mayer Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2024.

Född 1972.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från University of Maryland.

Bakgrund: Medgrundare av Woodlock House Family Capital och tjänstgjort som portföljförvaltare sedan starten 2019. Tidigare verksam inom Bonner family office samt författare till flera populära investeringsböcker, inklusive 100 Baggers.

Aktieinnehav i Teqnion: Woodlock House äger 758 000 aktier i bolaget.

Övrigt: Chris är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare.

Boel Sjöstrand Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2024.

Född 1978.

Utbildning: Examen som civilingenjör inom maskinteknik från KTH i Stockholm.

Bakgrund: Över 20 års erfarenhet inom digitalisering och tech. Har arbetat operativt i ledningen för entreprenörsledda tillväxtbolag, bl.a. Netlight Consulting AB och Wise Group AB (publ). Andra pågående uppdrag: Vice VD för CombinedX AB (publ) med ansvar för M&A samt styrelseuppdrag i koncernens dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: -

Övrigt: Boel är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Carl-Johan Kjellman Revisor

Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB, Auktoriserande revisorn Carl-Johan Kjellman är huvudansvarig revisor.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden