Investor relations

Teqnion AB är en industrikoncern som genom helägda dotterbolag erbjuder ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Teqnion grundades 2006 och noterades i april 2019 på Nasdaq First North Growth Market.

Översikt

Finansiell kalender

juli 15 2023
Delårsrapport Q2 2023
oktober 21 2023
Delårsrapport Q3 2023

IR-kontakt

Johan Steene VD

073-333 57 33
johan.steene@teqnion.se

Carina Strid CFO

070 610 88 55
carina.strid@teqnion.se

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: