Investor relations

Teqnion AB är en industrikoncern som verkar inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Teqnion grundades 2006 och noterades i april 2019 på Nasdaq First North Growth Market.

Översikt

Nyheter

2021-10-13

Teqnion AB har idag förvärvat samtliga aktier i INNOGUARD UGAB-gruppen.

Alla nyheter 

Finansiell kalender

februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021
mars 31 2022
Årsredovisning 2021

IR-kontakt

Johan Steene VD
Susanna Helgesen CFO/IR

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.