Investor relations

Teqnion AB är en industrikoncern som genom helägda dotterbolag erbjuder ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Teqnion grundades 2006 och noterades i april 2019 på Nasdaq First North Growth Market.

Översikt

Nyheter

2023-03-20
Regulatorisk

Aktieägarna i Teqnion AB, org.nr 556713-4183 ("Teqnion" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 20 april 2023 kl. 16:08 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 trappor, 103 87 Stockholm.

2023-02-13
Regulatorisk

Alla nyheter 

Finansiell kalender

april 20 2023
Delårsrapport Q1 2023
Årsstämma

Senaste rapport

IR-kontakt

Johan Steene VD

073-333 57 33
johan.steene@teqnion.se

Carina Strid CFO och IR

070 610 88 55
carina.strid@teqnion.se

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: