Investor relations

Teqnion AB är en industrikoncern som genom helägda dotterbolag erbjuder ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Teqnion grundades 2006 och noterades i april 2019 på Nasdaq First North Growth Market.

Översikt

Nyheter

Alla nyheter 

Finansiell kalender

Senaste rapport

IR-kontakt

Daniel Zhang CXO och vice VD

072-155 56 95 
daniel.zhang@teqnion.se

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden