Presentationer och diskussioner

Rapportpresentationer

Företagspresentationer

Teqnion Stock Explained w/ Daniel Zhang
Redeye serial acquirers event
Teqnion Qapital Market hour 19th September 2022
Serial Acquirers Field Trip - Teqnion
1


Texter

Poddar

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden