Previous general meetings

Årsstämma den 20 april 2023

Teqnion håller årsstämma torsdagen den 20 april 2023 kl. 16:08 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 trappor, 103 87 Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Valberedningens rapport till årsstämman

Årsstämma den 5 maj 2022

Teqnion håller årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 klockan 16:08 på restaurang Taste, Evenemangsgatan 11, 169 79 Solna.

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Formulär för poströstning 

Valberedningens rapport till årsstämman

Villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2025

Årsstämma den 20 april 2021

Teqnion höll årsstämma tisdagen den 20 april 2021 klockan 16:08 på restaurang Taste, Evenemangsgatan 11, 169 79 Solna.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Formulär för poströstning

Valberedningen i Teqnion AB - Rapport till årsstämman den 20 april 2021

Villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2024

Fullmakt

Årsstämma den 16 april 2020

Teqnion höll årsstämma torsdagen den 16 april 2020 klockan 16:08 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Information om poströstning

Formulär för poströstning

Årsredovisning 2019

Årsstämma den 3 april 2019

Teqnion höll årsstämma onsdagen den 3 april 2019 klockan 17:19 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2018

Extra bolagsstämma torsdagen den 10 januari 2019.

Teqnion höll extra bolagsstämma torsdagen den 10 januari 2019 klockan 17:20 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

Kallelse till extra bolagsstämma

Bolagsordning

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Press releases and reports by Email.

Teqnion AB

Teqnion is a Swedish industrial company group founded in 2006. The group's subsidiaries operate within narrow technology niches in a wide range of industries. Teqnion's strategy is based on active ownership, optimization of subsidiaries' operations and growth through acquisitions.

Follow us on: