Presentationer och diskussioner

Rapportpresentationer

Företagspresentationer

Erik Penser - Presentation av Teqnion
Sparpodden: Företagsförvärvande och kultur med Johan Steene från Teqnion - Sparpodden 384
Teqnion - ABGSC Investor Day 9 March
2


Texter

Poddar

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: