Presentationer och diskussioner

Rapportpresentationer

Företagspresentationer

Teqnion - Presentation Erik Penser Bank - 3 juni 2021
ABGSC Investor Day May 26
Erik Penser - Presentation av Teqnion
Sparpodden: Företagsförvärvande och kultur med Johan Steene från Teqnion - Sparpodden 384
2


Texter

Poddar

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden