Finansiell kalender

februari 13 2023
Bokslutskommuniké 2022
mars 21 2023
Årsredovisning 2022
april 20 2023
Delårsrapport Q1 2023
Årsstämma
juli 15 2023
Delårsrapport Q2 2023
oktober 21 2023
Delårsrapport Q3 2023
februari 17 2024
Bokslutskommuniké 2023

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden