Finansiell kalender

februari 13 2023
Bokslutskommuniké 2022
oktober 21 2022
Delårsrapport Q3 2022
september 19 2022
Qapital market hour
augusti 05 2022
Delårsrapport Q2 2022
maj 05 2022
Årsstämma 2022
april 22 2022
Delårsrapport Q1 2022
mars 31 2022
Årsredovisning 2021
februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: