Nyheter

Teqnion förvärvar Vicky Teknik AB

Teqnion AB har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Vicky Teknik AB.

Vicky Teknik AB är nordiska marknadens mest kompletta systemleverantör av utrustning till TMA-fordon. Bolaget tillhandahåller skräddarsydda och nyckelfärdiga lösningar av skyddsfordon, som inkluderar ledande TMA-skydd, egenutvecklade variabla LED-skyltar och tillhörande kringutrustning. Sedan Janne och Raffe grundade Vicky 1995 har bolaget genom deras ledarskap gjort sig kända för sitt starka fokus på kundnöjdhet, effektiva produktionsprocesser och sin höga innovationstakt. Både Janne och Raffe kommer kvarstå i bolaget medan VD-rollen tas över av Jannes son, Micke Carlsson som sedan många år arbetat i bolaget.

De senaste tre åren har Vicky i snitt omsatt cirka 48 Msek och genererat ett rörelseresultat på 7-8 Msek. Teqnion finansierar förvärvet genom egen kassa samt banklån.

"Vicky levererar mobila påkörningsskydd med tillhörande flexibel varselskyltning och trafikinformation. Eftersom de utvecklar produkterna i nära samarbete med de som jobbar på våra väger ligger de alltid i framkant. Jag är superglad att vi nu får vara med på resan." säger Johan Steene, VD för Teqnion.

"Nu fortsätter vi driva Vicky mot framtiden tillsammans med Teqnion. De nya ägarna delar min inställning till hur bolag och människor ska utvecklas. Mot nästa nivå!", säger Vickys grundare Janne Carlsson.

Förvärvet kommer att ingå i Teqnions affärsområde Niche.

Förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna och förväntas ha en marginellt positiv effekt på Teqnions resultat för innevarande år.

Läs mer om Teqnion på www.teqnion.se

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se

Susanna Helgesen, CFO/IR, Telefon: +46 70 827 86 36, E-mail: susanna.helgesen@teqnion.se

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A,
169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00,
E-mail: info@teqnion.se

Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar beprövade nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2022-08-05
Regulatorisk

Snabbrapport TEQ Q2 2022.
Med stormskyar längs hela horisonten gnetar vi på. Omsättningen upp över 40% mot jämförelseperioden varav drygt 20% är organisk tillväxt där en viss del är prisökningar, EBITA är över 30% bättre och vinst per aktie 28% upp. Efterfrågan är fortsatt bra i de flesta branscher och vi jobbar med en finfin förvärvslista och en sund balansräkning. I oroliga tider fokuserar vi extra mycket på det vi kan påverka. Trygga steg mot en stryktåligare och lönsammare verksamhet.

- Johan Steene, VD

2022-08-04

Teqnion AB has today signed the agreement to acquire all outstanding shares in Belle Coachworks Ltd.

2022-08-03

Teqnions kvartalsrapport för perioden 1 april - 30 juni kommer att publiceras klockan 08:08 den 5 augusti. Vi bjuder in till att delta i Teqnions första kvartalsdiskussion klockan 10:08 samma dag.

2022-05-20
Regulatorisk

Teqnion ABs CFO Susanna Helgesen har i dag sagt upp sig från sin anställning. Hon kommer att ersättas av Daniel Zhang. Susanna har varit CFO hos Teqnion sedan oktober 2020.

2022-05-03
Regulatorisk

Kallelsen till Teqnions årsstämma 2022 tillkännagavs i ett pressmeddelande den 31 mars 2022. I pressmeddelandet redovisades valberedningens förslag till val av ordförande. Då det nu kommit till valberedningens kännedom att Sigrun Hjelmqvist på grund av personliga skäl inte längre ställer upp till omval föreslås i stället att Per Berggren väljs till bolagets ordförande. 

2022-03-31
Regulatorisk
<<
1
2
3
...
7
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: