Nyheter

Teqnion förvärvar Teltek i Örebro Aktiebolag

Teqnion AB har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Teltek i Örebro Aktiebolag.

Teltek i Örebro Aktiebolag är en marknadsledande systemleverantör inom processindustrin av lösningar för vägning, processkontroll och etikettering. Bolaget tillhandahåller skräddarsydda lösningar av bl.a. egenutvecklade checkvågar och IT-system samt innehar agenturer för röntgenmaskiner, metalldetektorer och etikettering. Produktsortimentet anpassas efter kundens önskemål och systemen används sedan inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin samt den växande e-handelsindustrin. Bolagets kunder, som återfinns över nästan hela världen, söker Telteks lösningar för att klara av allt högre ställda regulatoriska krav samt för att säkra bästa produktivitet och kostnadseffektivitet. Teltek som har drivits av Tomas och Anders sedan 1999, har gjort sig ett namn genom sitt starka fokus på kundnöjdhet och ett brinnande engagemang för innovation. Radarparet Tomas och Anders kommer att fortsätta leda Teltek mot horisonten.

De senaste tre åren har Teltek i snitt omsatt över 40 Msek och genererat ett rörelseresultat om drygt 4 Msek. Teqnion finansierar förvärvet genom egen kassa samt banklån.

"Detta är oerhört spännande egenutvecklade produkter av yttersta kvalitet. Checkvågar behövs på så många ställen, styrt av stränga regelverk och höga krav på lönsamhet! Här finns en fantastisk framtid tillsammans med gänget i Örebro. Det här kommer bli riktigt kul!" säger Johan Steene, VD för Teqnion.

"Efter att under många år målmedvetet byggt upp och utvecklat Telteks verksamhet är det nu dags att lägga i ännu en växel. Det känns i det här läget mycket bra att vårt bolag kommer att fortsätta sin resa med en så engagerad och långsiktig ägare som Teqnion. Tillsammans kommer vi att fortsätta placera Teltek och våra produkter på världskartan.", säger Tomas Moqvist, VD på Teltek.

Förvärvet kommer att ingå i Teqnions affärsområde Niche.

Förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna och förväntas ha en marginellt positiv effekt på Teqnions resultat för innevarande år.

Läs mer om Teqnion på www.teqnion.se

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se
Susanna Helgesen, CFO/IR, Telefon: +46 70 827 86 36, E-mail: susanna.helgesen@teqnion.se

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A,
169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00,
E-mail: info@teqnion.se

Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar beprövade nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2022-09-01

Teqnion AB has signed an agreement to acquire all outstanding shares in Reward Catering Limited.

2022-08-12
Regulatorisk

Teqnion stärker sin ledning genom att anställa Carina Strid som ny Chief Financial Officer (CFO).
Carina som är civilekonom från Stockholms universitet har haft ledande positioner i ett flertal bolag med ansvar för rapportering och redovisning. Hon kommer senast från en roll som CFO på Tagehus och har tidigare bl.a. varit ekonomichef hos Ratos samt arbetat som specialist inom redovisning hos KPMG och Finansinspektionen. Daniel Zhang, som med varm hand lämnar över rollen och titeln till Carina, kommer framöver fokusera tydligare på sin favoritsyssla och passion vilket är att finna och förvärva fina företag till Teqnion. Daniel som är Teqnions förvärvsgeneral behåller sin favorittitel CXO.

2022-08-05
Regulatorisk

Snabbrapport TEQ Q2 2022.
Med stormskyar längs hela horisonten gnetar vi på. Omsättningen upp över 40% mot jämförelseperioden varav drygt 20% är organisk tillväxt där en viss del är prisökningar, EBITA är över 30% bättre och vinst per aktie 28% upp. Efterfrågan är fortsatt bra i de flesta branscher och vi jobbar med en finfin förvärvslista och en sund balansräkning. I oroliga tider fokuserar vi extra mycket på det vi kan påverka. Trygga steg mot en stryktåligare och lönsammare verksamhet.

- Johan Steene, VD

2022-08-04

Teqnion AB has today signed the agreement to acquire all outstanding shares in Belle Coachworks Ltd.

2022-08-03

Teqnions kvartalsrapport för perioden 1 april - 30 juni kommer att publiceras klockan 08:08 den 5 augusti. Vi bjuder in till att delta i Teqnions första kvartalsdiskussion klockan 10:08 samma dag.

2022-05-20
Regulatorisk

Teqnion ABs CFO Susanna Helgesen har i dag sagt upp sig från sin anställning. Hon kommer att ersättas av Daniel Zhang. Susanna har varit CFO hos Teqnion sedan oktober 2020.

2022-05-03
Regulatorisk

Kallelsen till Teqnions årsstämma 2022 tillkännagavs i ett pressmeddelande den 31 mars 2022. I pressmeddelandet redovisades valberedningens förslag till val av ordförande. Då det nu kommit till valberedningens kännedom att Sigrun Hjelmqvist på grund av personliga skäl inte längre ställer upp till omval föreslås i stället att Per Berggren väljs till bolagets ordförande. 

<<
1
2
3
...
7
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: