Nyheter

Teqnion förvärvar Lundahl Transformers

Pressmeddelande 26 oktober 2022, Kl: 14:08

Teqnion AB har idag förvärvat samtliga aktier i Lundahl Transformers AB.

Lundahl Transformers är en världsledande tillverkare av transformatorer för ljudapplikationer. Bolaget utvecklar och tillverkar transformatorer av absolut högsta kvalitet för de mest krävande applikationerna inom ljud. Lundahls erbjuder även sina högt renommerade kunder anpassningar och helt nya konstruktioner efter önskemål. Lundahls Transformers drivs av Per Lundahl som är andra generationen transformatorbyggare och som nu kommer stanna kvar i bolaget som VD.

De senaste tre åren har Lundahl Transformers i snitt omsatt över 25 Msek och genererat ett rörelseresultat om drygt 5 Msek. Teqnion finansierar förvärvet genom egen kassa samt banklån.

"Lundahl Transformers är ett typiskt Teqnionbolag med ett eget inarbetat varumärke som står för yttersta kvalitet inom en mycket smal industrinisch. Dessutom drivs bolaget av ett härligt gäng människor som verkligen är bra på det de gör", säger Johan Steene, VD för Teqnion.

"Även om det givetvis är känslosamt att sälja familjebolaget där jag varit aktiv i över 30 år så känns det tryggt att säkra upp med Teqnion, ett företag där medarbetarna delar mina värderingar när det gäller företagsbygge och långsiktighet. Det ska bli kul att jobba framåt tillsammans.", säger Per Lundahl, VD för Lundahl Transformers.

Förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna och förväntas ha en marginellt positiv effekt på Teqnions resultat för innevarande år.  

Läs mer om Teqnion på www.teqnion.se och på www.lundahltransformers.com

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan@teqnion.se
Daniel Zhang, CFO, CXO, IR 0721-555 695, daniel@teqnion.se 

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.nr: 556713-4183

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar stabila nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

 

Bolagets aktier med kortnamn TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2022-09-01

Teqnion AB has signed an agreement to acquire all outstanding shares in Reward Catering Limited.

2022-08-12
Regulatorisk

Teqnion stärker sin ledning genom att anställa Carina Strid som ny Chief Financial Officer (CFO).
Carina som är civilekonom från Stockholms universitet har haft ledande positioner i ett flertal bolag med ansvar för rapportering och redovisning. Hon kommer senast från en roll som CFO på Tagehus och har tidigare bl.a. varit ekonomichef hos Ratos samt arbetat som specialist inom redovisning hos KPMG och Finansinspektionen. Daniel Zhang, som med varm hand lämnar över rollen och titeln till Carina, kommer framöver fokusera tydligare på sin favoritsyssla och passion vilket är att finna och förvärva fina företag till Teqnion. Daniel som är Teqnions förvärvsgeneral behåller sin favorittitel CXO.

2022-08-05
Regulatorisk

Snabbrapport TEQ Q2 2022.
Med stormskyar längs hela horisonten gnetar vi på. Omsättningen upp över 40% mot jämförelseperioden varav drygt 20% är organisk tillväxt där en viss del är prisökningar, EBITA är över 30% bättre och vinst per aktie 28% upp. Efterfrågan är fortsatt bra i de flesta branscher och vi jobbar med en finfin förvärvslista och en sund balansräkning. I oroliga tider fokuserar vi extra mycket på det vi kan påverka. Trygga steg mot en stryktåligare och lönsammare verksamhet.

- Johan Steene, VD

2022-08-04

Teqnion AB has today signed the agreement to acquire all outstanding shares in Belle Coachworks Ltd.

2022-08-03

Teqnions kvartalsrapport för perioden 1 april - 30 juni kommer att publiceras klockan 08:08 den 5 augusti. Vi bjuder in till att delta i Teqnions första kvartalsdiskussion klockan 10:08 samma dag.

2022-05-20
Regulatorisk

Teqnion ABs CFO Susanna Helgesen har i dag sagt upp sig från sin anställning. Hon kommer att ersättas av Daniel Zhang. Susanna har varit CFO hos Teqnion sedan oktober 2020.

2022-05-03
Regulatorisk

Kallelsen till Teqnions årsstämma 2022 tillkännagavs i ett pressmeddelande den 31 mars 2022. I pressmeddelandet redovisades valberedningens förslag till val av ordförande. Då det nu kommit till valberedningens kännedom att Sigrun Hjelmqvist på grund av personliga skäl inte längre ställer upp till omval föreslås i stället att Per Berggren väljs till bolagets ordförande. 

<<
1
2
3
...
7
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: