Nyheter

Teqnion förvärvar Lundahl Transformers

Pressmeddelande 26 oktober 2022, Kl: 14:08

Teqnion AB har idag förvärvat samtliga aktier i Lundahl Transformers AB.

Lundahl Transformers är en världsledande tillverkare av transformatorer för ljudapplikationer. Bolaget utvecklar och tillverkar transformatorer av absolut högsta kvalitet för de mest krävande applikationerna inom ljud. Lundahls erbjuder även sina högt renommerade kunder anpassningar och helt nya konstruktioner efter önskemål. Lundahls Transformers drivs av Per Lundahl som är andra generationen transformatorbyggare och som nu kommer stanna kvar i bolaget som VD.

De senaste tre åren har Lundahl Transformers i snitt omsatt över 25 Msek och genererat ett rörelseresultat om drygt 5 Msek. Teqnion finansierar förvärvet genom egen kassa samt banklån.

"Lundahl Transformers är ett typiskt Teqnionbolag med ett eget inarbetat varumärke som står för yttersta kvalitet inom en mycket smal industrinisch. Dessutom drivs bolaget av ett härligt gäng människor som verkligen är bra på det de gör", säger Johan Steene, VD för Teqnion.

"Även om det givetvis är känslosamt att sälja familjebolaget där jag varit aktiv i över 30 år så känns det tryggt att säkra upp med Teqnion, ett företag där medarbetarna delar mina värderingar när det gäller företagsbygge och långsiktighet. Det ska bli kul att jobba framåt tillsammans.", säger Per Lundahl, VD för Lundahl Transformers.

Förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna och förväntas ha en marginellt positiv effekt på Teqnions resultat för innevarande år.  

Läs mer om Teqnion på www.teqnion.se och på www.lundahltransformers.com

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan@teqnion.se
Daniel Zhang, CFO, CXO, IR 0721-555 695, daniel@teqnion.se 

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.nr: 556713-4183

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar stabila nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

 

Bolagets aktier med kortnamn TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2023-04-18

Teqnions kvartalsrapport för 2023 Q1 kommer att publiceras klockan 08:08 den 20 april. Ni är välkomna att träffa oss från klockan 10:08 samma dag då vi öppnar en livestream på YouTube. Vi närvarar i rutan med Johan, Carina och Daniel. Först går vi kort igenom rapporten för att sedan lägga mesta tiden på frågor. Det går bra att ställa frågor under streamen.

Klicka här eller följ länken nedan för att hitta till livestreamen på YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=6_Yn_iB-ekQ&ab_channel=Teqnion

2023-03-20
Regulatorisk

Aktieägarna i Teqnion AB, org.nr 556713-4183 ("Teqnion" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 20 april 2023 kl. 16:08 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 trappor, 103 87 Stockholm.

2023-02-13
Regulatorisk
2023-02-08

Teqnions Bokslutskommuniké 2022 kommer att publiceras klockan 08:08 den 13 februari. Ni är välkomna att träffa oss från klockan 10:08 samma dag då vi öppnar en livestream på YouTube. Vi närvarar i rutan med Johan, Carina och Daniel. Först går vi kort igenom rapporten för att sedan lägga mesta tiden på frågor. Det går bra att ställa frågor under streamen. 

Klicka här eller följ länken nedan för att hitta till livestreamen på YouTube.

https://youtube.com/live/KhIrFWag0LM?feature=share

1
2
...
7
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: