Nyheter

Teqnion förvärvar Kema Storköksförsäljning Aktiebolag

Teqnion AB har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Kema Storköksförsäljning Aktiebolag.

Kema Storköksförsäljning Aktiebolag marknadsför och säljer rostfria produkter under eget varumärke till proffskök. Bolagets egendesignade och måttanpassade produkter, som inkluderar bl.a vinkylar, värmhållningsbänkar och kyldiskar, är sedan flera decennier högt ansedda i branschen. Kema är det naturliga valet för restaurangkök som efterfrågar specialanpassade lösningar till högsta kvalitet.

För åren 2017-19 har Kema i genomsnitt uppvisat en omsättning om 44 Msek med ett rörelseresultat om ca 3,9 Msek. Coronapandemin drabbade branschen negativt under 2020 och Kemas omsättning föll cirka 20-25% jämfört med ett normalår. Orderingång och orderstock har dock normaliserats sedan slutet av 2020 och Q1 2021 har uppvisat en positiv trend. Vid tillträde betalas en initial köpeskilling om 2 Msek. Efter 24 respektive 36 månader efter tillträde kan tilläggsköpeskillingar på max 2 Msek utgå baserat på uppnådda resultatmål. Maximal köpeskilling kan därför uppgå till högst 4 Msek. Finansiering sker genom egen kassa.

"Kema är ett otroligt fint bolag och ett varumärke med lång historik i en smal marknadsnisch vi gillar. Här är ett gäng som verkligen har fattat styrkan i kundanpassade lösningar." säger Johan Steene VD för Teqnion.

"Teqnion har visat förståelse för hur viktiga våra relationer är med kunder, leverantörer och medarbetare. Vi har under åren byggt upp en verksamhet som har säkerställt vår position som det självklara valet av rostfritt till krävande proffskök. Jag ser nu fram emot att tillsammans med Teqnion utveckla Kema ytterligare.", säger Kemas VD och medgrundare Micke Månsson.

Förvärvet kommer att ingå i Teqnions affärsområde Niche.

Förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna och förväntas ej ha någon signifikant effekt på Teqnions helårsresultat för 2021.

Läs mer om Teqnion på www.teqnion.se

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se

Susanna Helgesen, CFO/IR, Telefon: +46 70 827 86 36, E-mail: susanna.helgesen@teqnion.se

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A,
169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00,
E-mail: info@teqnion.se

Om Teqnion

Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av sjutton aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

2020-06-26
Regulatorisk

Teqnion ABs CFO har i dag sagt upp sig från sin anställning. Han kommer att fortsätta i sin roll under juli för att därefter ersättas av Maria Johansson, bolagets redovisningschef, tills dess en ny CFO tillträder. Rekryteringsprocessen påbörjas omgående.

2020-06-11

Teqnion AB har idag tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Injab Kraft Teknik AB (https://www.injab.se/), med en nettoomsättning på ca 55 MSEK.

2020-04-16
Regulatorisk

Vid årsstämma i Teqnion AB (publ), org.nr 556713-4183, ("Bolaget") den 16 april 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.teqnion.se.

1
2
3
4
5

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.