Nyheter

Susanna Helgesen ny CFO i Teqnionkoncernen

Teqnion AB har idag anställt Susanna Helgesen till ny Chief Financial Officer (CFO). Susanna kommer i den rollen även ingå i koncernledningen.

Susanna med magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet har tidigare arbetat i ett flertal bolag med IR-ansvar, som analytiker och kommer senast från en roll som CFO i Xbrane Biopharma AB, noterat på Nasdaq Stockholm.

- Jag är superglad att Susanna vill komma och jobba med oss. Vi har en tydlig vilja att bygga Teqnion mycket större och jag upplever att Susanna fattar precis det och kommer passa bra in i vårt gäng där vi alltid vill vara vårt bästa, säger Johan Steene, CEO och koncernchef i Teqnion.

- Det ska bli mycket spännande att börja jobba på Teqnion. Bolaget har växt mycket de senaste åren men är ändå i en tidig tillväxtfas med otroligt stor potential. Bolaget har en tydlig affärsmodell där affären får vara i fokus och människorna ges utrymme till delaktighet och utveckling. Jag tror att jag kan bidra till att Teqnion fortsätter framgångsrikt på den inslagna tillväxtresan, säger Susanna Helgesen.

Susanna tillträder tjänsten som Teqnions CFO den 1 oktober 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD och IR, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2020 kl. 16:38 CET.

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av fjorton aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: