Nyheter

PM Teqnion Delårsrapport apr-jun 2022

Snabbrapport TEQ Q2 2022.
Med stormskyar längs hela horisonten gnetar vi på. Omsättningen upp över 40% mot jämförelseperioden varav drygt 20% är organisk tillväxt där en viss del är prisökningar, EBITA är över 30% bättre och vinst per aktie 28% upp. Efterfrågan är fortsatt bra i de flesta branscher och vi jobbar med en finfin förvärvslista och en sund balansräkning. I oroliga tider fokuserar vi extra mycket på det vi kan påverka. Trygga steg mot en stryktåligare och lönsammare verksamhet.

- Johan Steene, VD

Händelser under första kvartalet (1 april - 30 juni 2022)
-
Daniel Zhang tillträdde som CFO efter att Susanna Helgesen slutade i början av juni

Händelser efter kvartalets utgång
- Förvärvat Belle Coachworks Ltd, Lowestoft, England.

             3 m              6 m                  12 m
Koncernen i sammandrag, Msek   2022
    Q2
  2021
    Q2
    %   2022
 Q1-Q2
  2021
 Q1-Q2
    %   2022
   R12
  2021
  Helår

Nettoomsättning

344,2

240,1

43,4%

649,8

402,5

61,4%

1 167,5

920,2

EBITA

37,1

28,2

31,5%

72,6

37,9

91,6%

140,3

105,6

EBITA-marginal, %

10,8%

11,7%

    -

11,2%

9,4%

    -

12,0%

11,5%

Resultat före skatt

36,6

27,3

34,1%

71,1

36,5

95,1%

137,7

103,0

Periodens resultat

29,4

23,0

28,0%

56,7

30,2

87,7%

106,3

79,8

Resultat per aktie före utspädning, SEK

1,82

1,42

28,0%

3,51

1,87

87,7%

6,59

4,95

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

1,81

1,41

28,0%

3,48

1,86

87,7%

6,52

4,90

Kassaflöde från löpande verksamheten

18,0

34,0

-47%

22,8

33,3

-32%

109,1

119,6

Avkastning rörelsekapital, %

86,5%

54,9%

    -

86,5%

54,9%

    -

86,5%

73,4%

Avkastning på eget kapital, %

30,3%

25,4%

    -

30,3%

25,4%

    -

30,3%

26,5%

Soliditet, %

45,0%

45,3%

-

45,0%

45,3%

-

45,0%

42,4%

VD-KOMMENTAR

Hej teqniåner!
Det har varit en vår där utmaningarna varit tjatigt närvarande för alla som vill bygga bolag. Generella prisökningar hjälper vår omsättning att öka vilket är lite som att kissa i våtdräkten, skönt för stunden men med surt senare. Vi får flitigt gneta på för att behålla marginaler och att kunna leverera i tid. Efterfrågan är bra i de flesta av våra verksamheter men utmaningarna finns överallt. Vi har alltid byggt vår företagsgrupp med en genomträngande positiv grundton. Svårigheter är bra, då trycktestas vi, av dem kan vi lära och utvecklas.

Vår grundton är sprungen ur tjocka pannben, en ton som bär genom alla utmaningar. Den manar oss till ständig framåtrörelse där vill vara vårt bästa. För gruppen skull, för Teqnions skull. För att vi inte begriper något annat. Framåt. En uthålligt klingande evighetston som tills slut alltid skingrar stormskyarna vid horisonten. Nu blir det förmodligen en skumpig resa ett tag framöver och det är helt ok. "Ride on! Rough-shod if need be, smooth-shod if that will do, but ride on! Ride on over all obstacles, and win the race!" som Charles Dickens skrev.

Vårdkasarna är tända
Med mullrande militära upprustningsbehov från när och fjärran, finansiella åtstramningar med höjda räntor och låg riskaptit, olyckskraxande finansmedia, skenande inflation och energipriser, oro kring vikande efterfrågan i industrin och priskollaps på bostads- och fastighetsmarknaden, så får vi precis som vanligt, hålla uppe geisten och fokusera på det som vi kan påverka.

Det finns så mycket att förbättra. Så många möjligheter att utforska. Vår positiva grundton manar oss att älska svårt. Utmaningar är det som slipar och härdar vår förmåga att bygga långsiktigt. Vi har tålamod men vägrar vila. Tålamod som i att vänta och se, är livsfarligt. Tålamod är guld värt så länge det är kopplat till aktivitet och förändringsvilja.

Entreprenören - allas vår hjälte!
Vi träffar kontinuerligt väldigt många spännande produktbolag som kan vara potentiella uppköpskandidater. I mötet med alla dessa entreprenörer och grundare lär vi oss alltid något nytt. Jag blir genuint glad av alla dessa samhällsbyggare! De kämpar outtröttligt för att skapa hållbara värden för så många. Vilka hjältar! Det är ett otroligt lustfyllt och energigenererande jobb vi har. Och det finns hur mycket som helst att göra. Sedan Teqnions grundande för drygt femton år sedan har jag titt som tätt fått frågan: tar inte de fina bolagen slut? Svaret har alltid varit nej, det finns oerhört många företag och det dyker alltid upp nya. Bolag mognar och kommer till nästa nivå. När Teqnion får den stora äran att förvärva ett bolag vill vi vara en värdig och evig hemmahamn för entreprenörens livsverk och stötta detta bolag till ständig utveckling. Står vi still dör vi sakta, så vi fortsätter simma som Doris.

Teqnion i västerled
För att försäkra oss med både hängslen och livrem om att det finns en oändlig framtid (kanske mest för att vi är nyfikna) i företagsförvärvarvärvet, har vi under våren även börjat träffa potentiella uppköpsbolag utanför Sveriges gränser.

Då har vi mycket glädjande fått bekräftat att vi talar samma språk, ett internationellt företagarspråk där kultur är bärande för hållbar intjäningsförmåga och konkurrenskraft. Affären i fokus, människan i centrum, goes international!

Människor som vill vara sitt bästa presterar lönsamhet oavsett i vilket land de verkar. Enkla begripliga affärsmodeller där kunden ser stor nytta av våra produkter och vår kunskap funkar överallt. Jag förstår inte riktigt varför jag blir så glad över att detta vinnande koncept även genererar fina kassaflöden i andra länder, det är på ett sätt självklart, men jag njuter av det. Det finns så mycket kvar att göra!

Klart skepp
Jag hoppas att inflationen stannar av och att ekonomin kan gunga in mot en bättre balans innan pendeln blir för vid men vi får allt hålla oss redo för kärvare tider. Kommer lågkonjunkturen är vi anpassningsbara. Vår belåningsgrad är låg och vi är väldigt petiga med vilka förvärv vi genomför och på vilka värderingar. Vi är trygga med att vårt sätt att jobba fungerar. Vi agerar, åtgärdar och förbättrar. Decentraliserat beslutsfattande är snabbt och robust. Vi blir aldrig nöjda. Trägen vinner. Vinnarmentalitet är fint. Hoppas du vill hänga med på Teqnionresan. Vi har bara tagit några myrsteg än.

Och det gäller fortsatt att Ryssland ska ut ur Ukraina.

Run far, be nice!

Johan Steene
VD och grundare

 

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:
www.teqnion.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan@teqnion.se
Daniel Zhang, CFO, CXO, IR 0721-555 695, daniel@teqnion.se 

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2022 kl. 08:08 CET.

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar stabila nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Bolagets aktier med kortnamn TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden