Nyheter

Ny CFO i Teqnionkoncernen

Teqnion ABs CFO Susanna Helgesen har i dag sagt upp sig från sin anställning. Hon kommer att ersättas av Daniel Zhang. Susanna har varit CFO hos Teqnion sedan oktober 2020.

Daniel Zhang har arbetat i Teqnions bolagsledning med affärsutveckling och företagsförvärv sedan januari 2021. Daniel har examen från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare arbetat som managementkonsult på McKinsey & Company och Bain & Company. Senaste rollen innan anställningen i Teqnion var fem år som strategi- och affärsutvecklingschef på Textilia.

"Jag vill tacka Susanna för allt hon tillfört oss och önskar henne stort lycka till med nya uppdrag och äventyr." säger Teqnions VD Johan Steene.

"Jag har trivts otroligt bra på Teqnion och med mina kollegor men söker nu helt nya utmaningar utanför bolaget." säger Susanna Helgesen.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD och IR, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan@teqnion.se

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 11:08 CET

Om Teqnion

Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar beprövade nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2022-05-03
Regulatorisk

Kallelsen till Teqnions årsstämma 2022 tillkännagavs i ett pressmeddelande den 31 mars 2022. I pressmeddelandet redovisades valberedningens förslag till val av ordförande. Då det nu kommit till valberedningens kännedom att Sigrun Hjelmqvist på grund av personliga skäl inte längre ställer upp till omval föreslås i stället att Per Berggren väljs till bolagets ordförande. 

2022-03-31
Regulatorisk
2022-02-18
Regulatorisk
<<
1
2
3
...
7
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: