Nyheter

Delårsrapport juli - september 2022 - Teqnion AB

Pressmeddelande 21 oktober 2022, kl: 08:08

Delårsrapport juli - september 2022 - Teqnion AB

Snabbrapport TEQ 2022 Q3

Det var länge sedan vi sågs men nu är den här och knackar på igen, lågkonjunkturen. Vi ser en märkbar avmattning i småhusbranschen och ett avvaktande beteende i andra industrinischer. Inom elektrifiering och försvar är det tvärtom hög aktivitet och stor efterfrågan på vad vi erbjuder. Vår bredd gör oss stryktåliga men marginalerna har pressats något. Tillväxt och sjuka leveranstider har drivit på vår lageruppbyggnad vilket försämrar kassaflödet. Det ska åtgärdas. Omsättningen är upp 31% mot jämförelseperioden varav 9% är organisk tillväxt, EBITA är ca 6% bättre och vinst per aktie ca 3% upp. Vår förvärvslista är fin och vår balansräkning är sund. Vi går vidare framåt.

/Johan Steene, VD och grundare

Händelser under första kvartalet (1 juli - 30 september 2022)
- Belle Coachworks i England förvärvas i augusti
- Reward Catering på Irland förvärvas i september
- Carina Strid rekryteras som CFO och tillträder senast i februari 2023

Händelser efter kvartalets utgång
- Inget väsentligt

 

 

3 m

   

6 m

   

12 m

 

Koncernen i sammandrag, Msek

2022
Q3

2021
Q3

%

2022
Q1-Q3

2021
Q1-Q3

%

2022
R12

2021
Helår

Nettoomsättning

286,9

218,6

31,3%

936,7

621,1

50,8%

1 235,9

920,2

EBITA

27,4

26,0

5,7%

100,0

63,8

56,7%

141,8

105,6

EBITA-marginal, %

9,6

11,9

n.a

10,7

10,3

n.a.

11,5

11,5

Resultat före skatt

26,7

25,3

5,6%

97,8

61,7

58,5%

139,1

103,0

Periodens resultat

20,9

20,4

2,8%

77,6

50,6

53,5%

106,8

79,8

Resultat per aktie före utspädning, SEK

1,30

1,26

2,8%

4,81

3,13

53,5%

6,62

4,95

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

1,29

1,25

2,8%

4,77

3,11

53,5%

6,56

4,90

Kassaflöde från löpande verksamheten

6,9

15,4

-55,6%

29,7

48,8

-39,2%

100,5

119,6

Avkastning rörelsekapital, %

85,1%

60,1%

n.a.

85,1%

60,1%

n.a.

85,1%

73,4%

Avkastning på eget kapital, %

28,5%

22,2%

n.a.

28,5%

22,2%

n.a.

28,5%

26,5%

Soliditet, %

40,3%

44,5%

n.a.

40,3%

44,5%

n.a.

40,3%

42,4%

 

Johans tankar

Hej teqniåner!
Jag tycker ändå att finanskrisen 2008 var en tydligare motståndare än vad det nu är för något vi är på väg in i denna gång. Då sa det bom krasch och så försvann efterfrågan i industrin. Bankerna skälvde. Fort gick det. Tydligt och skrämmande. Det var något att sätta tänderna i och börja jobba mot. Nu med fortsatt god efterfrågan möter vi en sävligt snurrande dödsspiral, bestående av galopperande inflation, stigande räntor, skyhöga energipriser och pandemihaltande försörjningskedjor, som på alla sidor flankeras av en ynkligt svag kronkurs, geopolitisk osäkerhet och krig i Europa. Hur angriper man en sådan klibbig sörja. Det är som skillnaden mellan Game of Thrones där jag tydligt förevisades om vilka karaktärer som var goda och vilka som var onda, mot det nya dravlet i House of the Dragon där jag inte får några ledtrådar om vem jag ska heja på. Och för att göra förvirringen total byter de ut ensemblen efter sex avsnitt, gör ett tidshopp och låtsas som om inget hänt. Ojuste, precis som läget vi har i ekonomin. Men ett citat kan vi ta med oss från den nya serien och Lord Corlys Velaryon: "To elude a storm, you can either sail into it or around it. But you must never await its coming."

Superkraften diversifiering
Klart att vi gjort misstag ibland men aldrig att vi bara stått still och väntat på att något ska gå över. I den stundande lågkonjunkturen kommer vissa av våra bolag behöva gå rätt in och brösta det som kastas mot oss medan andra kan väja undan de värsta svallvågorna. Några kommer stillsamt kunna glida i utkanten av stormen med väldigt lite störning på verksamheten.

Flera dotterbolag växer vidare med superfina marginaler, andra växer men med sämre lönsamhet och vissa bromsar in. Styrkan i att vara en företagsgrupp som verkar i många små industrinischer visar sig återigen. Helheten blir oerhört stryktålig, den är större än summan av delarna.

Pris, pris och kassaflöden
Att befinna sig i stormen kan vara skrämmande men där finns också en rå tydlighet som kallar till handling. Uppgifter som måste prioriteras och utföras för att du inte ska komma ur kurs eller än värre krossas mot klipporna. Våra marginaler har eroderat något av att vi handlar en del i dollar och säljer i andra valutor, att el- och bränslepriser är rekordhöga och att vi inte fullt ut lyckats kompensera för de prishöjningar vi själva råkat ut för. Energipriserna straffar våra tillverkande enheter hårdast då de nyttjar stora maskiner och lokaler. Dock är de flesta av våra bolag småförbrukare av energi då de främst sysslar med handel och enklare förädling. Oavsett gäller nu sparsamhet och gnet. Då det under en längre tid varit svårt att trygga våra försörjningskedjor har flera bolag valt att öka sina lager för att säkra sina kundåtaganden. Vårt älskade kassaflöde blir lidande av sådana fasoner. Det måste åtgärdas. Vi har under sommaren fått in större leveranser som är planerade att levereras ut under hösten vilket bör börja vrida saker rätt.

Giv akt
Nu påminner vi varandra om vad som gäller. Vi håller det som vanligt enkelt och begripligt. Säkra marginalerna, jaga in fordringar och trimma lagren. De värden vi skapar ska hamna i kassan inte på hyllan. Pris, pris och kassaflöden

Vi måste var inställda på att tåla en lång tid till havs i krabb sjö. Vi måste förstå allvaret. Ett tuffare ekonomiskt klimat betyder extra hårt arbete och inte bara enkla beslut. Däremot är kärva tider den bästa skolan i robust företagande. Nu gäller det att hålla i pengarna. Alla lönsamhetsregler är sannare än vanligt. I goda tider med stark efterfrågan och billigt kapital är det alltför lätt att vaggas in i ett tillstånd där det känns tillåtet att slira på principer. Det är ödesdigert. Nu kommer vi slipas skalpellvassa igen!

Muntergök
Även om jag kanske uttrycker mig som en dysterkvist här så vill jag understryka hur starka vi är! Och hur bra jag mår av att vi har förvärvat Reward Catering till gruppen. Ett härligt familjebolag som håller till i Dublin och tillverkar de finaste av food trucks. Där finns en oanad företagaranda och ett sällan skådat driv. Något att verkligen inspireras av. Här hemma noterar jag att modetrenden hos förvärvsdrivna bolag vridits om. Det är inte lika högt tryck hos företagsmäklarna längre då flera av de tidigare köparna bytt inriktning. Nu verkar fokus ligga mer på att trimma den operativa verksamheten och nuvarande bestånd. Jag vet att det går att göra bägge resorna parallellt. För det har vi alltid gjort. Så vi fortsätter som vanligt, förvärvar och utvecklar våra fina befintliga företag.

Det är otroligt mycket spännande på gång i gruppen men oron i världen gör att det är lätt att bara se utmaningarna. Jag är aldrig är nöjd med det vi gör. Vi kan alltid göra det bättre. Den känslan är rimligen både en gåva och ett straff. Min lycka är att jag har ett team som vill lika mycket och kämpar lika hårt som jag. Vi vill alltid vara vårt bästa. Vi är i början av att bygga något riktigt stort. Kom gärna med på vår resa.

Stötta Irans modiga kvinnor!
Fortsatt gäller, mer än någonsin,
Ryssland ska ut ur Ukraina!

Run far, be nice!
/Johan Steene, VD

 

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:
www.teqnion.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan@teqnion.se
Daniel Zhang, CFO, CXO, IR 0721-555 695, daniel@teqnion.se 

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 08:08 CET.

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar stabila nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Bolagets aktier med kortnamn TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden