Johan Steene VD

Verkställande direktör sedan 2009. Styrelseledamot sedan 2012.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing. KTH Maskinteknik.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnionkoncernen.

Bakgrund: Grundare Teqnion.

Aktieinnehav i Teqnion: 926 776.

Optioner i Teqnion: 19 500.

Övrigt: Johan Steene är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Susanna Helgesen CFO

CFO sedan 2020.

Född 1985.

Utbildning: Magisterexamen i Företagsekonomi, Stockholm Universitet.

Andra pågående uppdrag: -

Bakgrund: Bakgrund som aktieanalytiker och med olika befattningar inom börsnoterade globala råvarubolag. Senast som CFO på Xbrane Biopharma.

Aktieinnehav i Teqnion: 3 711. 

Optionsinnehav i Teqnion: 6 500.

 

Maria Johansson Redovisningschef

Redovisingschef från 2019.
CFO 2010 - 2019.

Född 1976.

Utbildning: Diplomerad Controller, Ekonomikurser.

Bakgrund: Ekonomichef i Storebro Energy Systems, redovisningsekonom på ATG, Tradedoubler mfl.

Aktieinnehav i Teqnion: 27 196.

Anna-Karin Karlsson CSO

CSO, (Chief Security Officer) sedan 2018.

Född 1973.

Utbildning: Ingenjör, KTH Maskinteknik

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnionkoncernen.

Bakgrund: Bland annat Styrelseledamot i Teqnion AB, Utvecklings och produktionschef på Northcone AB och Utvecklingschef på Alfa Laval AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 4 500.

Optionsinnehav i Teqnion: 10 000.

Mona Axman COO

COO, (Chief Operating Officer) sedan 2018.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing, LTH Kemiteknik

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnionkoncernen.

Bakgrund: Bland annat Projektkontorschef och Konstruktionschef nyutveckling på Alfa Laval AB, Produktchef och Projektledare på Gambro Renal Products.

Aktieinnehav i Teqnion: 64 546.

Daniel Zhang CXO

CXO sedan 2021.

Född 1989.

Utbildning: BSc i Företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande GloBaz AB

Bakgrund: McKinsey & Company, Bain & Company samt Strategi- och affärsutvecklingschef på Textilia.

Aktieinnehav i Teqnion: 9 399.

Optionsinnehav i Teqnion: -.

Erik Surén Vice VD

Vice verkställande direktör sedan 2017. Styrelseledamot sedan 2006.

Född 1971.

Utbildning: Gymnasial utbildning samt utbildningar försäljning och marknadsföring.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnionkoncernen samt extern verkställande direktör i Industrikomponenter Aktiebolag.

Bakgrund: Grundare Teqnion. Säljchef Norra och Centrala Europa SanDisk Corporation, flertalet styrelseuppdrag inom Teqniongruppen, VD Electrona Sievert AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 1 160 248.

Övrigt: Erik Surén är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.