Johan Steene VD

Verkställande direktör sedan 2009. Styrelseledamot sedan 2012.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing. KTH Maskinteknik.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnionkoncernen.

Bakgrund: Grundare Teqnion.

Aktieinnehav i Teqnion: 926 776.

Övrigt: Johan Steene är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Erik Surén Vice VD

Vice verkställande direktör sedan 2017. Styrelseledamot sedan 2006.

Född 1971.

Utbildning: Gymnasial utbildning samt utbildningar försäljning och marknadsföring.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnionkoncernen samt extern verkställande direktör i Industrikomponenter Aktiebolag.

Bakgrund: Grundare Teqnion. Säljchef Norra och Centrala Europa SanDisk Corporation, flertalet styrelseuppdrag inom Teqniongruppen, VD Electrona Sievert AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 1 160 248.

Övrigt: Erik Surén är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Maria Johansson Redovisningschef

Redovisingschef från 2019.
CFO 2010 - 2019.

Född 1976.

Utbildning: Diplomerad Controller, Ekonomikurser.

Bakgrund: Ekonomichef i Storebro Energy Systems, redovisningsekonom på ATG, Tradedoubler mfl.

Aktieinnehav i Teqnion: 27 196.

Anna-Karin Karlsson CSO

CSO, (Chief Security Officer) sedan 2018.

Född 1973.

Utbildning: Ingenjör, KTH Maskinteknik

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnionkoncernen.

Bakgrund: Bland annat Styrelseledamot i Teqnion AB, Utvecklings och produktionschef på Northcone AB och Utvecklingschef på Alfa Laval AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 5 000.

Mona Klein COO

COO, (Chief Operating Officer) sedan 2018.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing, LTH Kemiteknik

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnionkoncernen.

Bakgrund: Bland annat Projektkontorschef och Konstruktionschef nyutveckling på Alfa Laval AB, Produktchef och Projektledare på Gambro Renal Products.

Aktieinnehav i Teqnion: 64 546.

Nicklas Wigren CFO

CFO sedan mars 2020

Född 1969

UtbildningMagister Ekonomi, Handelshögskolan Göteborg och Magister Informatik, Göteborgs Universitet.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnionkoncernen samt styrelseordförande i Sverige för UNHCR.

Bakgrund: Tidigare Chief Transformation Officer och CFO på Bliwa Livförsäkring, CFO på Svenska Röda Korset och CFO på Folkspel.

Aktieinnehav i Teqnion: - 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrihandelskoncern som grundades 2006 och som idag består av tretton dotterbolag. Dessa bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av olika branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.