Johan Steene VD

Styrelseledamot sedan 2012.

Verkställande direktör sedan 2009.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing. i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund: Medgrundande av Teqnion.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 926 776.

Optionsinnehav i Teqnion: 19 500.

Övrigt: Johan Steene är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Susanna Helgesen CFO/IR

CFO/IR sedan 2020.

Född 1985.

Utbildning: Magisterexamen i Företagsekonomi, Stockholm Universitet.

Bakgrund: Bakgrund som aktieanalytiker. Har haft CFO/IR-roller i olika börsbolag verksamma inom energi, råvaror och läkemedel. Har i sina tidigare roller arbetat med Micro och Small cap bolag och har erfarenhet av kapitalmarknad, transaktioner och investerarrelationer. Senaste rollen var som CFO på Xbrane Biopharma.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 3 711.

Optionsinnehav i Teqnion: 6 500.

Daniel Zhang CXO

CXO sedan 2021.

Född 1989.

Utbildning: Kandidatexamen i Företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Bakgrund: Bakgrund som managementkonsult på McKinsey & Company och Bain & Company. Senaste rollen var som strategi- och affärsutvecklingschef på Textilia. Stort intresse för investeringar och gav under 2021 ut boken "An Investment Thinking Toolbox".

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 13 950.

Anna-Karin Karlsson CSO

CSO, Chief Security Officer, sedan 2018.

Född 1973.

Utbildning: Kandidatexamen i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund: 20 års erfarenhet från Alfa Laval i olika seniora befattningar bl a som Utvecklingschef där hon arbetat med stora internationella projekt. Senaste rollen som Utvecklings- och produktionschef på Northcone AB. Tidigare styrelseledamot Teqnion AB innan hon tillträdde i en operativ roll.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 4 500.

Optionsinnehav: 10 000.

Mona Axman COO

COO, Chief Operating Officer, sedan 2018.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing, i Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Bakgrund: Över 20 års erfarenhet av projektledning av produktutveckling bl a som projektledare på Gambro Renal Products och som Projektkontorschef och konstruktionschef inom nyutveckling på Alfa Laval.

Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Teqnions dotterbolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 64 546.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.