Teqnion förvärvar Lundahl Transformers

Pressmeddelande 26 oktober 2022, Kl: 14:08

Teqnion AB har idag förvärvat samtliga aktier i Lundahl Transformers AB.

Lundahl Transformers är en världsledande tillverkare av transformatorer för ljudapplikationer. Bolaget utvecklar och tillverkar transformatorer av absolut högsta kvalitet för de mest krävande applikationerna inom ljud. Lundahls erbjuder även sina högt renommerade kunder anpassningar och helt nya konstruktioner efter önskemål. Lundahls Transformers drivs av Per Lundahl som är andra generationen transformatorbyggare och som nu kommer stanna kvar i bolaget som VD.

De senaste tre åren har Lundahl Transformers i snitt omsatt över 25 Msek och genererat ett rörelseresultat om drygt 5 Msek. Teqnion finansierar förvärvet genom egen kassa samt banklån.

"Lundahl Transformers är ett typiskt Teqnionbolag med ett eget inarbetat varumärke som står för yttersta kvalitet inom en mycket smal industrinisch. Dessutom drivs bolaget av ett härligt gäng människor som verkligen är bra på det de gör", säger Johan Steene, VD för Teqnion.

"Även om det givetvis är känslosamt att sälja familjebolaget där jag varit aktiv i över 30 år så känns det tryggt att säkra upp med Teqnion, ett företag där medarbetarna delar mina värderingar när det gäller företagsbygge och långsiktighet. Det ska bli kul att jobba framåt tillsammans.", säger Per Lundahl, VD för Lundahl Transformers.

Förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna och förväntas ha en marginellt positiv effekt på Teqnions resultat för innevarande år.  

Läs mer om Teqnion på www.teqnion.se och på www.lundahltransformers.com

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan@teqnion.se
Daniel Zhang, CFO, CXO, IR 0721-555 695, daniel@teqnion.se 

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.nr: 556713-4183

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar stabila nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

 

Bolagets aktier med kortnamn TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Press releases and reports by Email.

Teqnion AB

Teqnion is a Swedish industrial company group founded in 2006. The group's subsidiaries operate within narrow technology niches in a wide range of industries. Teqnion's strategy is based on active ownership, optimization of subsidiaries' operations and growth through acquisitions.

Follow us on: