Inbjudan till presentation av Teqnions Q3-rapport

Pressmeddelande 18 oktober 2022, kl: 08:08

Inbjudan till presentation av Teqnions Q3-rapport

Teqnions kvartalsrapport för perioden 1 juli - 30 september kommer att publiceras klockan 08:08 den 21 oktober. Ni är välkomna att ställa frågor till oss klockan 10:08 samma dag då vi öppnar ett Teamsmöte. Vi närvarar i rutan med Johan och Daniel.

För att delta i presentationen, vänligen klicka här eller genom nedan mötes-ID via Teams:

Mötes-ID: 334 750 796 060
Lösenord: Gnd5LT

Varmt välkomna!

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan@teqnion.se
Daniel Zhang, CFO, CXO, IR 0721-555 695, daniel@teqnion.se 

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar stabila nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Bolagets aktier med kortnamn TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Press releases and reports by Email.

Teqnion AB

Teqnion is a Swedish industrial company group founded in 2006. The group's subsidiaries operate within narrow technology niches in a wide range of industries. Teqnion's strategy is based on active ownership, optimization of subsidiaries' operations and growth through acquisitions.

Follow us on: