Bokslutskommuniké 2022 - Teqnion AB

TEQ Snabbkommuniké 2022
Vi har att leva med riktigt bökiga förutsättningar i ekonomin så vi inriktar oss på det vi kan påverka. Våra bolag gasar på med hög aktivitet i säljteamen, vrider upp utpriser, tjatar in fordringar och frigör kapital från bitvis svulstiga pandemilager. Kassaflödet hoppar upp på nivåer vi gillar. Våra nischade verksamheter i skilda branscher är en skön stabilitetsförsäkring i turbulenta tider. Kvartalets omsättning är upp 30% mot 2021, varav 18% organiskt, EBITA är ca 10% bättre och vinst per aktie ca 12% upp. Året 2022 knäcker 2021 med 44% i omsättning, 38% i EBITA och 39% i VPA. Innan nyår fick vi äntligen till oss Carina Strid som ny CFO och vi förvärvade Lundahl Transformers i Norrtälje. Nu gnetar vi vidare

 - Johan Steene, VD och grundare

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 med bedömningen att Teqnion kan skapa överavkastning med kassan.

Händelser under fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2022)
- Lundahl Transformers AB förvärvas i oktober

Händelser efter kvartalets utgång
- Inget väsentligt

 

2022

2021

2022

2021

Koncernen i sammandrag, MSEK

okt-dec

okt-dec

%

jan-dec

jan-dec

%

Nettoomsättning

388,1

299,2

30%

1 324,8

920,2

44%

EBITA 

46,1

41,8

10%

 146,1

105,6

38%

EBITA-marginal, %

11,9

14,0

---

11,0

11,5

---

Resultat före skatt 

40,4

41,3

neg

138,2

103,0

34%

Periodens resultat

32,8

29,2

12%

110,4

79,8

39%

Resultat per aktie före utspädning, SEK

2,04

1,81

12%

6,84

4,95

39%

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

2,03

1,79

13%

6,79

4,90

39%

Kassaflöde från löpande verksamheten

81,9

70,8

16%

104,9

119,6

neg

Avkastning på eget kapital, %

---

---

---

27,5

26,5

---

Soliditet, %

---

---

---

41,5

42,4

---

 

VD-KOMMENTAR

Hej teqniåner!
Först, för att vi inte ska sänka garden; det är rätt ut fasansfullt att Ryssland fortsätter sin vettlösa aggression mot Ukraina. Vårt tjugotal kommer sannolikt inte få epitetet "det glada" som dess hundraåriga släktning. Dåförtiden rådde bubblande framtidstro när Lindbergh äventyrslystet korsade Atlanten, kvinnor fick rösträtt, för att sedan, i provocerande korta frisyrer och klänningar, dansa foxtrott med jazzgossar som målat tusch på sina ögonlock. Det verkar ha varit glatt! Nu hundra år senare är det anonyma kinesiska luftballonger som provocerande korsar kontinenter och musiken vi  tvingas uthärda är pumpande epadunk från ticktokkända artister klädda i rånarluva och adidasoverall Vad vårt tjugotal kommer döpas till? Ingen aning, med nyordlistan som stöd blir det sannolikt något obegripligt i stil med permakristiden. Den ekonomiska verkligheten är klart bökig för de flesta. Inflation, stigande räntor, vek kronkurs, upprustning, klimatutmaningar och energibrist. Med dessa förutsättningar är jag förvånad över den fortsatta trängseln på flygplatser, köpcenter och restauranger. Kanske bevittnar jag det sista rycket innan bromsgnisslet tjuter i den reella ekonomin?  Oavsett är Teqnions 2022 vårt absolut bästa år hitintills. Vi säljer mer, tjänar mer och utvecklas mer än vad vi någonsin gjort tidigare. Detta trots de knöliga förutsättningarna i omvärlden.

Jaga och samla
Jag läser att ekonomin bromsar in. Prognosmakare säger att det kanske blir en mjuklandning, en sån där mild recession. I Teqniongruppen märker vi av att det är extra svårt att sälja något i husbyggarbranschen och att det är extra lätt i våra verksamheter som jobbar med produkter inom elektrifiering. Det mesta vi gör går bra. Vi fortsätter att verka i vitt skilda branscher på olika geografiska marknader och försöker vara bäst på att stötta våra kunder med konkurrenskraftiga lösningar och system. Alltid värna långa och ömsesidigt hållbara relationer med våra partners där vi kan lära av varandra och växa vår gemensamma marknadsposition och lönsamhet. Det funkar. Bara att tuffare tider fordrar hårdare slit. Under kvartalet har vi uppmuntrat varandra att bli bättre på att samla in pengarna. Alla har noterat att pengar återigen kostar pengar! Lager trimmas och kundfordringar hämtas hem. Kassaflödet har blivit bättre efter vårt uppvaknande i ämnet vid förra rapporten. Detta är fortsatt ett område som vi pratar mycket om. Tjatar kanske till och med. Kassaflöden och prissättning är återigen våra härligaste och energirikaste samtalsämnen. Jag gillar't!

Köpa bolag när pengar inte är gratis
Det kan inte vara helt onyttigt för en marknadsekonomi att pengar faktiskt kostar pengar. Det borde rimligen ge att de sämsta idéerna med de mest våghalsiga riskerna aldrig sjösätts. Teqnion fortsätter att söka det som är beprövat, verksamheter med låg affärsrisk och trygga kassaflöden. Daniel är vår oöverträffade blodhund som alltid sniffar upp den typ av bolag som vi gillar. Han har nosen full av prospekt. Tillsammans träffar vi över hundra bolagsägare per år och stärks kontinuerligt i övertygelsen om att det alltid finns mer att lära, mer att utforska, fler finfina bolag att förvärva. Vi söker bolag som troligtvis kommer vara kassaflödesmaskiner även om ett decennium och två

Under kvartalet köpte vi ett superspecialiserat familjeföretag i Norrtälje som konstruerar och tillverkar transformatorer, Lundahl Transformers AB. De levererar de allra finaste produkterna till de mest kräsna ljudapplikationerna i världen. Det ska bli väldigt spännande att lära känna Lundahlsgänget närmare och tillsammans med dem ta bolaget till framtiden.

Star-Spangled framtidsförsök
Ett hyggligt stort myrsteg för oss har varit att vi under vintern gjort ett litet inbryt på den amerikanska marknaden genom att starta upp ett dotterbolag där. Än har vi inga anställda utan bolaget kommer initialt nyttjas av de döttrar som vill smyga igång med lite mer säljinsatser och marknadsföring på den amerikanska kontinenten. Vi har även hunnit öva på att slutmontera ett fåtal produkter i US för att sedan snabbt kunna leverera ut till kunder. Bra respons! Det är ett riktigt kul projekt men vi gör det försiktigt och hela tiden med ett rimligt risktagande.

Älska trähus
I Teqnion är konjunkturens inbromsning endast markant i de företag som verkar i byggbranschen. Där har vi tvingats minska personalstyrkan inom den del som vänder sig till privatkunder med nyckelfärdiga villor. Vi förbereder oss här på försiktigare tider. Där vi levererar byggkomponenter och takstolar till andra företag har vi genom ett flitigt säljarbete lyckats fylla våra anläggningar med jobb. Men byggbranschen är hoppig och vi är konstant på tå för att kunna parera nya förutsättningar. Dock kommer trähusefterfrågan tillbaka så småningom, vi älskar ju snygga träkåkar här i Norden! Det kommer bli bra, det hoppar jag upp och sätter mig på.

Slava Ukraini!
Jag har en löparkompis som sedan knappt ett år har som jobb att försvara sitt fädernesland mot invaderande ryssar. En kille som jag har sprungit bredvid och skrattat med, när vi i blågula landslagskläder vid flertalet mästerskap representerat våra respektive, visserligen olika men dock fria, demokratier. Nu sitter han som Ukrainsk skyttesoldat i en grop och spanar mot den anfallande fienden för att göra motvärn. Olika falla livets lotter. 

Jag vill mana alla tappra Ukrainare med Runebergs ord
"Släpp ingen djävul över bron, håll ut en stund ännu!"

Lägga sten till sten
Teqnion är ett företag som förvärvar företag genom att flitigt allokera de kassaflöden som genererats i våra dotterbolag till att förvärva ytterligare kassagenererande dotterbolag. Den process vi använder har vi nu övat ganska länge på, gjort misstag och därefter justerat våra tillvägagångssätt. Ett ständigt lärande är kul. Och svårt. Vi skalar sakta upp det vi gör och försöker ständigt iterera mot något bättre. Det känns som om vi gått vidare från GÅ men vi är bara i början och oerhört långt ifrån fullärda. Du får jättegärna vara med framåt!

Run far, be nice!

Johan Steene
VD och grundare

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:
www.teqnion.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Tel: +46 73 333 57 33, E-mail: johan@teqnion.se
Carina Strid, CFO, IR. Tel: +46 70 610 88 55, E-mail: carina.strid@teqnion.se

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2023 kl. 08:08 CET.

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar stabila nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Bolagets aktier med kortnamn TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Press releases and reports by Email.

Teqnion AB

Teqnion is a Swedish industrial company group founded in 2006. The group's subsidiaries operate within narrow technology niches in a wide range of industries. Teqnion's strategy is based on active ownership, optimization of subsidiaries' operations and growth through acquisitions.

Follow us on: