Aktiekapital

Aktiekapitalet i Teqnion uppgår till 806 485,50 SEK, fördelat på 16 129 710 Aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antalet Aktier i Teqnion från och med år 2006.

År Händelse Förändring antalet aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapitalet (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Teckningskurs (SEK) Kvotvärde (SEK)
2006 Bildande 2 500 000 2 500 000 100 000,00 100 000,00 - 0,04
2008 Nyemission 1 071 429 3 571 429 42 857,16 142 857,16 Cirka 2,80 0,04
2009 Nyemission 1 984 126 5 555 555 79 365,04 222 222,20 Cirka 1,39 0,04
2018 Fondemission - 5 555 555 333 333,30 555 555,50 - 0,10
2018 Nyemission 926 000 6 481 555 92 600,00 648 155,50 21,60 0,10
2019 Nyemission 18 500 6 500 055 1 850,00 650 005,50 37 0,10
2019 Nyemission 24 800 6 524 855 2 480,00 652 485,50 37 0,10
2019 Split 6 524 855 13 049 710 - 652 485,50 - 0,05
2019 Nyemission 3 080 000 16 129 710 154 000 806 485,50 26 0,05

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.