Välkommen till Teqnion


Vi bygger värde

Teqnion bildades under hösten 2006 och marknadsför sedan dess komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer till industrin i Norden. Genom god kännedom om kundernas behov kombinerat med hög teknisk kompetens är Teqnion en naturlig samarbetspartner för såväl kunder som leverantörer i norra Europa.

Teqnions kunder finns inom de flesta industrinischer där koncernen höjer kundernas konkurrenskraft genom att tillhandahålla specialistkunskaper och världsledande komponenter och system.

Teqnion erbjuder sina leverantörer en effektiv försäljningsorganisation med god kännedom om lokala marknader parat med hög teknisk kompetens och upparbetade kundrelationer.

Från starten fram till idag har Teqnion genomfört ett antal företagsförvärv samtidigt som man arbetat mycket aktivt med förbättringsåtgärder i de helägda dotterbolagen.

Teqnion förser sina dotterbolag med ledningssystem i form av skräddarsydda processer, checklistor och mallar. Detta innefattar instruktioner om hur effektiv verksamhet skall bedrivas och policys för att säkerställa trygghet, kvalitet och struktur. Personalen ska tydligt se sin egen och bolagets prestationer och utveckling.Fortsättningen

Vår ambition är fortsatt att genom Teqnion skapa en beständig företagsgrupp med ett långsiktigt agerande som erbjuder en god arbetsmiljö för vår personal, trygghet för våra kunder, god marknadspenetration för våra leverantörer och en stabil tillväxt för våra ägare.

Detta klarar vi av genom att använda tydliga och effektiva arbetssätt, att erbjuda produkter från världsledande tillverkare och därtill servicetjänster som skräddarsys efter kundernas specifika behov. Teqniongruppen ska vara en naturlig och attraktiv samarbetspartner för både våra kunder och våra leverantörer.

Vi vill ha kul på jobbet och det säkerställer vi genom att vi alltid hjälper varandra och ser till att alla bidrar på bästa sätt till helheten. Vi vill hela tiden utecklas och bli bättre. Förvärv och rekrytering

Vi är ständigt på jakt efter välskötta lönsamma bolag. Funderar du på att avyttra ditt bolag och vill diskutera hur det skulle kunna gå till blir vi jätteglada och berättar gärna om hur det kan gå till.

Är du nyfiken och vill du lyssna lite om hur det skulle vara att jobba med oss så hör gärna av dig!