Pressmeddelande

Teqnion genomför private placement om 20 MSEK

Industrihandelskoncernen Teqnion AB (“Teqnion” eller “Bolaget”) genomförde i februari 2018 en riktad emission om ca 20 MSEK till institutionella och professionella investerare inför planerad notering på en marknadsplats inom 12 månader. Intresset bland investerare var mycket stort och emissionen blev övertecknad. Investment AB Spiltan var den största institutionella investeraren och deltog med ca 8 MSEK.
 
Kapitalanskaffning genomfördes i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och bredda investerarbasen inför en listning på en marknadsplats inom 12 månader. Kapitalet kommer att användas till att finansiera förvärv i närtid och därigenom accelerera Bolagets tillväxt.
 
Teckningsperioden avslutades den 5 februari 2018. Emissionen övertecknades och bolaget tillfördes ca 20 MSEK. Emissionen riktades till ett antal privata och institutionella investerare vilket resulterade i cirka 40 nya aktieägare. Den största institutionella investeraren i emissionen var Investment AB Spiltan som deltog med ca 8 MSEK.
 
“Vi är mycket glada för det fina utfallet i emissionen”, säger Johan Steene, vd för Teqnion. “Förutom anskaffat tillväxtkapital är vi jätteglada för att ha fått in så många välrenommerade professionella investerare som ägare. Det är också väldigt roligt att Spiltan som ett av Sveriges främsta investmentbolag vill vara med på vår tillväxtresa framöver. Det positiva utfallet i emissionen gör att vi nu kan öka tillväxten genom förvärv inför en framtida listning på en marknadsplats.“
 
“Teqnions kompetenta och erfarna ledning och styrelse har drivit bolaget med god lönsamhet och tillväxt under en lång period. Bolaget har goda möjligheter att växa och etablera sig som en stor industrikoncern i Norden. Vi ser fram emot att vara en långsiktig ägare och att stödja företaget i nästa tillväxtfas”, säger Mikael Vaezi, investment manager på Investment AB Spiltan.
 
Redeye AB agerade finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare i samband med transaktionen.
 
Om Teqnion
Teqnion AB, grundat 2006, är en onoterad svensk industrihandelskoncern som erbjuder ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Koncernen har ca 200MSEK i omsättning och 15MSEK i rörelsevinst och består i dagsläget av sju dotterbolag. Dessa dotterbolag agerar som självständiga företag men har fördelen av att tillhöra en bolagsgrupp med ett samlat kontaktnät och professionell ledning. Teqniongruppen verkar inom smala tekniknischer och levererar inom dessa specialiserade lösningar till ett antal olika industrisegment; belysning, el, tillverkning, fordon, försvar och medicinteknik. Teqnions strategi är en kombination av aktivt ägande med verksamhetsoptimering i dotterbolagen och accelererad tillväxt genom företagsförvärv.
 
Kontaktperson Teqnion AB:
Johan Steene, johan@teqnion.se, 073 333 57 33
 
Om Investment AB Spiltan
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med ett totalt kapital på ca 4 miljarder kronor som investeras i lönsamma noterade och onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förutsättningar för en stabil utveckling och bra avkastning. Spiltan har cirka 2 700 aktieägare och handlas på Pepins.com/Alternativa Listan (www.alternativa.se). Mer information finns på www.spiltan.se
 
Kontaktperson Investment AB Spiltan:
Mikael Vaezi, mikael@spiltan.se, 070 406 88 17